خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مثل ها و انواع آنها با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


"شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت گوینده‌ی شعر با شعر خود عملی در زبان انجام می‌دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان عادی و روزمره تمایزی احساس می‌کند" و یا " گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد". شعر و مثل همواره کارکردی دو طرفه دارند؛ شاعران و نویسندگان از مثل ها به شیوه‌ها و شگردهای گوناگون بهره می‌گیرند و با کاربرد مثل در کلام خویش و استشهاد به آن، هنرمندی‌ و توانایی خود را نشان می‌دهند و بر لطف و شیرینی کلام خود می‌افزایند؛ از سویی مثل از جهات مختلف چون بلاغت، آهنگ، ایجاز، استعاره، فصاحت و رواج به ساحت شعر نزدیک‌ می‌شود و همسایه‌ی آن می‌گردد.

 

 

 

فهرست مطالب
1-1- شعر و مثل 7
2-2- پیشینه 9
2-3- تعریف مثل 9
2-4- ارزش و فایده‌ی مثلها 11
2-5- انواع مثلها 12
2-6- ارسال المثل/ ارسال المثلین 20
1-6-1- تفاوت ارسال المثل با مثل منظوم 23
1-6-2- تفاوت ارسال المثل با تمثیل 23
1-6-3- تفاوت ارسال المثل با اسلوب معادله 24
1-6-4- تفاوت ارسال المثل با تضمین 25
1-6-5- تفاوت ارسال المثل با تلمیح 26
1-6-6 تفاوت ارسال المثل با کلام جامع 27
1-6-7 تفاوت ارسال المثل با کنایه 28
2-7- شیوه‌های خاص شاعران در کاربرد ارسال المثل 37
2-8- پیشینه‌ی تحقیق 39
منابع