دانلود پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی تالیف جی پی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی در قالب 161 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

فهرست مطالب:

 

کلیات

فصل اول: دیدگاه رفتاری

مقدمه

نظریه پردازان

طرز تلقی ها

کاربردهای دیدگاه رفتاری در آموزش

مولفه های دیدگاه رفتاری

فنون شرطی متقابل

و...

فصل دوم: دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی

قدمت دیدگاه موضوعی

ویژگی های مشترک

مدافعان دیدگاه رویکردی

رویکرد یادگیری در حد تسلط

آرمانهای تربیتی و طرز تلقی ها

دیدگاه دیسیپلینی

و...

فصل سوم: دیدگاه اجتماعی

مقدمه

انتقال فرهنگی

دیدگاه کوهن

دیدگاه پارسونز

مشخصات مدارس جامعه پذیر

شهروند دموکراتیک

و...

فصل چهارم: دیدگاه رشدگرا

مقدمه

مراحل تحول افراد در دیدگاه رشدگرا

کاربرد در برنامه درسی و آموزشی

حساسیت نسبت به تفاوتهای رشدی

ارائه تکلیف و تعارض شناختی

پرسشهایی در ارتباط با رشد اخلاقی

و...

فصل پنجم: دیدگاه فرآیند شناختی

مقدمه

مدارس بدون آموزش و پرورش

مهارتهای تفکر

انواع یادگیری

تفاوتهای مهارت آموزی و کودک پروری

تفکر قیاسی

انواع تفکر قیاسی

و...

فصل ششم: دیدگاه انسان گرایانه

مقدمه

انسان گرایی روانشناختی

خودشکوفایی

ابعاد نظریه مازلو

ویوژگیهای اساسی افراد خودشکوفا از نظر مازلو

همدلی، اصالت و احترام

و...

فصل هفتم: دیدگاه ماورای فردی

مقدمه

نظریه ماورای فردی

استعلا و روحانیت

برنامه های آموزشی ماورای فردی

آموزش و پرورش متلاقی

فنون آموزش و پرورش متلاقی

و...

فصل هشتم: نظریه فرادیدگاه

مقدمه

فرادیدگاه سنت گرایی

طرز تلقی های فرادیدگاه سنت گرایی

فرادیدگاه پژوهش / تصمیم گیری

و...

 

 

 

 

مقدمه : 

برنامه‌ریزی درسی در میان عامه مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان، بیشتر به معنای تعیین برنامه‌ای زمانی برای خواندن دروس و کتابهاست که به طور کلی با مفهوم علمی برنامه‌ریزی درسی متفاوت است.تعریف واحدی از برنامهٔ درسی در میان صاحبنظران این علم وجود ندارد و هر کس بنا به تفکرات خود، تعریفی از برنامه‌ریزی درسی ارئه داده است. به طور کلی نگرشهای اساسی به برنامه‌ریزی درسی به چند شاخهٔ رشد فرایندهای ذهنی و عقلی، منطق‌گرایی علمی، تحقق خود، و تطابق و بازسازی اجتماعی قابل تقسیم است.

 

 

در زبان انگلیسی از برنامه‌ریزی درسی بیشتر با عنوان برنامهٔ درسی (به انگلیسی: Curriculum) یاد می‌شود. برخی تعاریف برنامهٔ درسی از دیدگاه اندیشمندان غربی:

«برنامهٔ درسی، شامل کلیهٔ تجربه‌ها، مطالعه‌ها، بحثها، فعالیتهایس گروهی و فردی و سایر اعمالی است که فراگیر تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می‌دهد.»

«برنامهٔ آموزشی نقشه‌ای است که در آن فرصتهای مناسب یادگیری برای رسیدن به هدفهای کلی و جزئی مربوط که برای دانش‌آموزان و مدارس در نظر گرفته شده‌اند.»

 

 

در یک مقالهٔ سال ۲۰۰۷، ویلیام پاینار برنامه درسی را اینگونه تعریف کرده است: «محل اندیشه‌ورزی که در آن افراد برای تعریف خود و جهان کوشش می‌کنند». این کوشش که پاینار به آن اشاره دارد مربوط به شرح حال خود و نهادهاست که بسیار پیچیده می‌باشد و نیز نسلهای جدید که با جهانی متغیر مواجه‌اند که معمولاً به سختی توسط پیشینیان‌شان قابل تصور بوده است. این کوشش که پاینار به آن اشاره دارد مربوط به شرح حال خود و نهادهاست که بسیار پیچیده می‌باشد و نیز نسلهای جدید که با جهانی متغیر مواجه‌اند که معمولاً به سختی توسط پیشینیان‌شان قابل تصور بوده است.