هدف از این تحقیق بررسی انگیزش با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
انگیزش
2-2- تعریف انگیزش
2-2-1 انگیزش و رفتار
2-2-2 تأثير انگيزه
2-2-3 نياز و انگيزش
2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه
2-2-5 ابعاد انگیزش
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد
2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش    
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي
2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر    
2-2-7-3 نيازهاي مادي
2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان
2-2-9 نقش انگيزش در سازمان ها
2-2-10 ضرورت شناخت نيازها
2-2-11 تعريف نياز
2-2-12 مشخصات نيازها
2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها
2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها
2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش
2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو
2-2-15-2 نظريه ERG آلدرفر
2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ
2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه
2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز    
2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال
2-2-15-7 نظريه برابري
2-2-15-8 نظريه X و نظريه Y
2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري
2-2-15-10 نظريه اسناد
2-2-15-11 تئوري z اوچي
2-2-15-12 نظريه تقويت
2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟
2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها
2-3- بررسي تحقيق‌هاي انجام شده
2-3-1 بررسی تحقيقات انجام شده در مورد عدالت سازماني
2-3-1-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور
2-3-2-2 تحقيقات انجام شده در خارج كشور
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش
2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-4- چهارچوب نظری تحقیق
2-5- مدل مفهومی تحقیق
2-7- فرضيه‏هاي تحقیق

 

 

 

رفتار بطور اساسی هدف مدار است. بعبارت دیگر رفتار انسان¬ها عموماً با میل رسیدن به هدفی خاص برانگیخته می¬شود. هر رفتاری مجموعه¬ای از فعالیت¬هاست و برای اینکه یک مدیر بتواند بفهمد که یک شخص در یک لحظه معین در چه فعالیت یا فعالیتهایی ممکن است درگیر شود و چگونه می تواند رفتار او را پیش بینی یا حتی کنترل کند باید بداند که کدام انگیزه ها یا نیازهای مردم عمل معینی را در زمان بخصوصی موجب می¬شوند.

 

 


انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد و انگیزه ها به معنی نیازها، تمایلات، سائقها یا محرکات درونی فرد می باشند، که در واقع چراهای رفتار هستند انگیزه ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می¬کنند.