هدف از این تحقیق بررسی حوادث و سوانح با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
حوادث و سوانح
2-1-6- حوادث و سوانح    29
2-1-6-1 – تقسیم بندی حوادث و سوانح    29
2-1-6-2 – اپیدمیولوژی حوادث و سوانح    31
2-1-6-3 – اقدامات پیشگیری و کنترل    31
2-1-6-4 – انواع شایع حوادث و سوانح    34
2-1-6-5 – هزینه ها ، عوارض و معلولیتها    38
2-1-7- وضعیت بروز حوادث در استان گلستان    39

 

 

 

2-1-6- حوادث و سوانح
سانحه را به ‌صورت رويداد غيرمنتظره و برنامه‌ريزى نشده‌اى که مى‌تواند موجب آسيب شود تعريف کرده‌اند و سازمان جهانى بهداشت نيز آن را به ‌صورت رويدادى بدون سابقه که موجب آسيب قابل تشخيص شود تعريف نموده است (5)اينگونه تعريف‌ها نوعى قبولِ غيرقابل اجتناب را به حوادث مى‌دهد که به ‌طور مسلم منطقى نيست زيرا حوادث نه به‌ کلى غيرقابل اجتناب و نه به‌ کلى غيرقابل پيش‌بينى هستند به ‌عبارت ديگر، استفاده از واژه تصادف ــ‌که به ‌صورت عمومى براى اينگونه موارد رايج است‌ــ رويدادى را به ذهن مى‌آورد که به‌طور شانسى و بدون هيچ‌گونه الگو يا قابليت پيش‌بينى و خارج از اختيار ما روى مى‌دهد و بنابر اين، قابل پيشگيرى نيست (5)

 

 

 


اينگونه باورها از موانع مهم بر سر راه کاهش بار آسيب‌ها از لحاظ ابتلاء و ميرائى است استفاده از واژه آسيب اين ذهنيت‌هاى وابسته به تصادف و شانس را برطرف نموده، توجه را بر آسيب وارده بر انسان متمرکز مى‌سازد، به همين سبب اصطلاح 'کنترل آسيب‌ها' جايگزين 'پيشگيرى ازتصادف‌ها' شده است که با استفاده از آن مى‌تواند سطوح سه‌گانه پيشگيرى را با کاهش آسيب‌ها در سطح اوليه، خدمات اورژانس در سطح دوم و توانبخشى در سطح سوم قابل اجراء سازد.

 

 

 

به ‌علاوه، اين تعريف مى‌تواند ساير آسيب‌هاى غيرتصادفي نظير خشونت و آسيب ‌رساندن به خويش را نيز در بر گيرد و بنابر اين، به‌علت جامع بودن، اينگونه آسيب‌ها را نيز که به ‌ويژه در سنين نوجوانى و جوانى در حال افزايش است و در برخى جامعه‌ها اولين يا دومين علت مرگ در اين سنين آسيب ‌رساندن به خويش است، در بر گيرد (6)
2-1-6-1–  تقسیم بندی حوادثبا توجه به ديدگاه‌هاى جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي، طب پيشگيرى و غيره، حوادث و آسيب‌هاى ناشى از آنها را مى‌توان براساس اپيدميولوژي، سبب‌شناختي، نوع حادثه، محل وقوع، عضو آسيب‌ديده، و مانند آن تقسيم‌بندى نمود(6)

 

 

 


برخى نيز آن را به دو دسته کلى بلايا  يعنى حوادثى که انسان در ايجاد آن نقشى ندارد وتصادف  يعنى حوادثى که انسان در به‌ وجود آمدن آنها دخالت دارد، تقسيم مى‌کنند
در طبقه‌بندى بين‌المللى بيمارى‌ها، حوادث و مسموميت‌ها در گروه هفدهم بيمارى‌ها تحت عنوان آسيب‌ها و مسموميت‌ها قرار گرفته است (6) رايج‌ترين نحوه تقسيم‌بندى حوادث و آسيب‌ها برحسب محل حادثه (خانگي، محل کار و جاده‌اي) و نوع حادثه (آسيب‌هاى رانندگي، سوختگي، غرق‌شدگي، مسموميت، قتل، خودکشي، برق‌گرفتگى و سقوط) است.

 

 

 


در سال ۱۹۴۹ گوردون   استفاده از روش‌هاى پژوهش اپيدميولوژى را براى مطالعه تصادف‌ها همانند پيشگيرى از بيمارى‌ها توضيح داد و در سال ۱۹۶۱ گيبسون   انرژى و شکل‌هاى متعدد آن را به ‌عنوان عامل آسيب تعريف کرد(6)در سال ۱۹۶۳ هادون   طرح تعادل انرژى - ميزبان را براى تبيين ايجاد آسيب معرفى‌ کرد اين طرح بر اساس روش‌هاى آسيب‌شناسى و بر اين پايه است که در هر نوع تصادف يا حادثه نوعى تبادل غيرطبيعى انرژى وجود دارد (6)