هدف از این تحقیق بررسی بهورزان استان گلستان با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب
بهورزان استان گلستان
2-1- معرفی منطقه مورد پژوهش    16
2-1-1- مشخصات جغرافیائی استان گلستان    16
2-1- 2- اطلاعات جمعیتی استان گلستان    17
2-1-3- اطلاعات واحدهای بهداشتی استان گلستان    18
2-1-4- تاریخچه ارائه خدمات بهداشتی در ایران    23
2-1-5-  بهورزان و دروس بهورزی    25

 

 

 

استان گلستان با مساحت 74/20437 کیلومتر مربع 3/1 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد  این استان بین 36 درجه و30دقیقه و 2 ثانیه تا 38 درجه و 7 دقیقه و 6 ثانیه عرض شمالی و 53 درجه و 51 دقیقه تا 56 درجه و21 دقیقه و 4 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ  واقع شده است سرزمین مذکور در شمال کشور از شمال به کشور جمهوری  ترکمنستان ، از جنوب به رشته کوههای البرز شرقی و استان سمنان ، از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریای خزر واستان مازندران محدود می شود  بر اساس آخرین تقسیمات کشوری درسال 1389 این استان دارای 14 شهرستان ، 25 شهر،27 بخش و 60 دهستان و1764 آبادی  می باشد  از 1764 آبادی در استان گلستان 1732 روستا دارای سکنه دائمی بقیه بصورت فصلی و یا خالی از سکنه می باشند.

 

 

 

این استان به دلیل گستردگی وتنوع بوم شناختی و قرار گرفتن بین رشته کوههای البرزشرقی درجنوب،بیابانهای گرم وخشک کشورترکمنستان درشمال،کوههای استان خراسان شمالی در شرق ودریای خزر درغرب از شرایط اقلیمی متفاوت بر خوردار است وجود پدیده های محلی (ناهمواریها،پوشش گیاهی ،نزدیک به دریاو) نقش عرض جغرافیایی در این استان را کمرنگ کرده است آب و هواي  گلستان  با توجه به وجود دريا، جنگل و كوهستان به نواحي معتدل كوهپايه اي ، سرد كوهستاني (در ارتفاعات بالاي 3000 متر)، معتدل مدیترانه ای  و گرم نیمه خشک دسته بندي مي شود دراین  استان هرچه از جنوب به سمت شمال  پیش رویم باکاهش نسبی بارندگی ورطوبت وهمچنین افزایش دما نسبت به مناطق جنوبی استان روبرو خواهیم شد از نظر منابع آبی این استان دارای 3 رودخانه اترک،گرگان رود وقره سو میباشد که از رودهای فصلی می باشند

 

 

 

این استان  از جهت ناهمواری به سه منطقه متمایز کوهستانی،پای کوهی و نواحی پست هموار جلگه ای تقسیم می شود  ناحيه كوهستاني در جنوب استان با4 9/3970 كيلومترمربع  وسعت (5/19 ) درصد خاک استان را در بر می گیرد مرتفع ترين قلل اين استان عبارتند ازقله شاهوار با ارتفاع 3945 متر کهکشان با ارتفاع 3910 متر ، پيرگرده كوه با ارتفاع 3204 متر ، چل چلي با ارتفاع 3111 متر ، نواحي كوهپايه اي  در جنوب و شرق استان در دامنه هاو پای ارتفاعات قرار دارند واز رسوبات ريز و درشت به شكل مخروطه افكنه این سرزمین را می سازند در نواحي كوهپايه اي، به دليل نفوذپذيري زياد ،دارای سفره هاي زيرزميني با آب فراوان که به صورت چاه و قنات مورد بهره برداري قرار مي گيرند .

 

 

 

وسعت این ناحیه حدود 5/2458 كيلومترمربع(12 درصد) می باشد نواحي پست و جلگه اي که بر اثر عقب نشيني درياي مازندران، فرسايش شديد آبي و تراكم آبرفت رودها، بوجود آمده است پست ترین نقاط استان  (سواحل در یای خزر با26 متر پائین تر از سطح آبهای آزاد) در این ناحیه قرار دارد   وسعت این ناحیه حدود 3/14008 كيلومترمربع ( 5/68 درصد)مي باشد جمعيت غالب استان در اراضي جلگه اي وپای کوهی آن ساكن مي باشند استان گلستان(جلگه گرگان)از شش صد سال قبل از ميلاد مسيح در نوشته هاي مورخان ودر حجاريهاي عهد هخامنشيان به عنوان مملکتي فعال و آباد به نام هيرکانيا از آن ياد شده است.