هدف از این تحقیق بررسی بیمه در ایران با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 


 

 


فهرست مطالب
بیمه در ایران
2-1 ) مقدمه    10
2-2 ) تعريف کلی بيمه    11
2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه    12
2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران    13
2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران    20
2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور    24
2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران    26

 

 


2-1 ) مقدمه
در اوایل قرن بیستم رکود شدید، که اقتصاد دنیا را به کام خود فرو برده بود و با توجه به نظریات جدید اقتصادی که توسط کینز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزونی یافت.
حضور دولت در اقتصاد تا دهه 70 باعث رفع رکود اقتصادی گردید، تا اینکه در دهه 70 به دلایلی همچون " فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نا مطلوب از انحصارات، ضعف مدیریتی و. . . " موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادی گردید و موجب تجدید نظر در الگوهای اقتصادی شد. بنابراین کشورهای مختلف به فکر واگذاری شرکتهای دولتی بخش خصوصی افتادند و موج عظیم خصوصی سازی در دنیا به راه افتاد.( Aftabir. com)

 

 


کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق عمل نمودند قبل از اجرای خصوصی سازی اقدامات اولیه را به اجرا گذارده و شرایط جامعه را برای این تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیتهای بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. برای افزایش رقابت و کارایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور می باشیم.

 

 


از آنجایی که صنعت بیمه به جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه گذاری می تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع حیاتی می باشد به طوری که فعالیتهای اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ای، تداومش تحت تأثیر قرار می گیرد.

 

 

 

از آنجا که صنعت بیمه، از صنایع مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می باشد، بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه و مقایسه شاخصهای آن با کشورهای جهان در جهت بالا بردن کارایی صنعت بیمه در محیط داخلی و خارجی کشور و رفع موانع تأثیرگذار بر این کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ذکر توضیحات ذیل لازم می باشد.

 

 

 

2-2 ) تعريف کلی بيمه
بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بيم " مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند:" بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند.