هدف از این تحقیق بررسی خدمات بیمه با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
خدمات بیمه
بخش اول : مبانی نظری
2-1) مقدمه    11
2-2) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن    13
2-2-1) ریشه لغوی بیمه     13
2-2-2) تعاریف بیمه     13
2-2-3) تعریف عقد بیمه     14
2-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان     15
2-3-1) تاریخچه پیدایش بیمه     15
2-3-2) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان    16
2-3-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران      17
2-3-4) ساختار صنعت بیمه در ایران         19
2-3-5) تاریخچه بیمه بدنه در ایران      20
2-4) دسته بندی کلی رشته های بیمه     20
2-4-1) بیمه های زندگی(عمر)     20
2-4-2) بیمه های غیرزندگی       21
2-5) انواع بیمه        22
2-6) اصول بیمه       22
2-7) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه      23
2-7-1) اصل حسن نیت     23
2-7-2) اصل غرامت یا اصل زیان     23
2-7-3) اصل نفع بیمه پذیر     24
2-7-4) اصل جانشینی    25
2-7-5) اصل تعدد بیمه    25
2-7-6) اصل داوری    25
2-7-7) اصل علت نزدیک    26
2-7-8) اصل اتکایی    26
2-8) تعریف بیمه بدنه    27
2-9) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه    27
2-10) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه    27
2-11) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه    28
2-12) بیمه مضاعف در بیمه بدنه    28
2-13) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه    29
2-14) نحوه صدور بیمه نامه بدنه    30
2-15) اصطلاحات بیمه ای    30

 

 

 

2-1) مقدمه
توسعه ی خدمات بیمه در کشور مستلزم افزایش فروش این خدمات است. به زبان دیگر در صورتی که قادر نباشیم بهترین شیوه های فروش خدمات بیمه را به کار گیریم توسعه ی این خدمات در سطح جامعه بی‎معنی خواهد بود. فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به این دلیل که خدمات نامحسوس می باشند و در این میان فروش خدمات بیمه امری مشکل تر است زیرا خدمات بیمه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر خدمات ناملموس تر می سازد.

 

 

 

در این راستا از مؤثرترین روش های فروشی که می‎توان برای خدمات بیمه با ویژگی های ذکرشده به کار گرفت استفاده از نیروهای فروش یا همان بیمه گران (فروشندگان حضوری) است که تا به امروز تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که این نیروهای فروش در صنعت بیمه مؤفقیت چشمگیری کسب نکرده اند.

 

 

 

بیمه از جمله انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران است. این صنعت یکی از مکانیسم های ضروری در توسعه ی بازار ملی است و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول و بازنگری در تک تک فعالیت‎های انجام شده است. شرکت سهامی بیمه ی ایران در میان شرکتهای بیمه از برجسته ترین آنها محسوب می شود (رحیمی،1378).

 

 

 


در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود. بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند (رحیمی،1378). بنابراین باید بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که این وظیفه برعهده‎ی بیمه گران می باشد.

 

 


امروز با توسعه ی مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به هدف های خود(بقاء) و یا فرارفتن از آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است.

 

 

 


امروز دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل و حیات پذیرد تقریبا"غیرممکن و دشوار است به ویژه آن که در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است. برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بخشهای صنعت بیمه تبدیل شده است. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز بیمه ها نیز از زوایای مختلف و باشتاب توسعه یافته اند.

 

 


از دید شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است، زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با آن سروکار دارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری(بیمه گذار) و جلب رضایت اوست.