هدف از این تحقیق بررسی برند و تعهد به آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 


فهرست مطالب
بررسی برند و تعهد به آن
2-1) مقدمه16
2-1-1) تشریح مفهوم برند17
2-1-2) تعهد به برند19
2-1-2-1) تعهد عاطفی (شناختی یا مؤثر)21
2-1-2-2) تعهد مستمر (محاسبه)22
2-1-3) تأثیر شخصیت برند در تعهد مصرف کننده به برند22
2-1-4) تأثیر آرم برند بر تعهد به برند22
2-1-5) اعتماد به برند23
2-1-5-1) وفاداری و اعتماد به برند27
2-1-6) وابستگی به برند28
2-1-6-1) وابستگی عاطفی30
2-1-6-2) وابستگی به برند و تعهد به برند31

 

 

2-1) مقدمه
یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است در بسیاری از بازارها برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آن ها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد (نصیری پور و همکاران، 1389، ص 16) یک برند شخصیت دارد و با آن خصوصیت پیدا می کند شخصیت برند یک استراتژی مهم در برند است که بازاریابان از آن استفاده می کنند تا مشتریان را هدف قرار دهند و با آن ها ارتباط برقرار کنند (جلیلوند، 1391، ص 15) از آن جایی که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیت های بازاریابی هستند بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود (صفرزاده، 1390، ص 67) در ادبیات بازاریابی، اعتماد را به عنوان یک پیش شرط ضروری برای ایجاد روابط با مشتریان معرفی نموده اند (مؤتمنی و همکاران، 1389، ص 93)

 

 

 

 

همچنین تعهد به برند به عنوان یک عامل محرک در موفقیت صنایع مختلف تبدیل شده است و از موضوعات مهمی در توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی به شمار می رود که توجه به آن در ساختن و نگه داشتن سهم بازار نقش به سزایی دارد (عبدالوند و همکار، 1390، ص 77) وابستگی، پیوند اساسی و عاطفی قوی با برند را منعکس می کند که می تواند به صورت روابط عاطفی و روانی قوی، متقابل و پایدار بین مصرف کننده و برند تعریف شود که نمایانگر تعلق و دوستی و آشنایی می باشد (خیری و همکاران، 1392، ص 52) رضایت از برند و اعتماد به برند منجر به وابستگی به برند می شود و تأثیر مثبتی را بر آن ایجاد می کند پیامد طولانی و نهایی روابط با برند، وابستگی به برند است که رفتار خرید فعلی و نیت خرید آتی مصرف کنندگان را شکل می دهد (غفاری و همکار، 1390، ص 11)

 

 


-1-1) تشریح مفهوم برند
برند در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب و کارهایی که به فن آوری تولید محصولات نیاز دارند، نقش اصلی را بازی می کنند. چرا که امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت ما بر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است.

 

 

 

بنابراین می توان گفت برند تجلی فکر، اندیشه، هویت، خلاقیت ، نوآوری ، مهارت ، اعتبار، شهرت و توانمندی  شرکت است (جوانمرد و همکار، 1388، ص 228). برند، یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه ی مدیریت ارتباط مشتری  (CRM) شرکت است. برند، یک علامت مؤثر بازار است که شرکت برای مورد توجه قرار دادن عدم تقارن اطلاعات بازار، آن را گسترش می دهد.