هدف از این تحقیق بررسی سبک زندگی و سبک تصمیم گیری مشتریان با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
بررسی سبک زندگی و سبک تصمیم گیری مشتریان
2-1) مقدمه
2-2) مباني نظري
2-2-1) تعاريف سبك زندگي
2-2-2) شاخص هاي سبك  زندگي
2-2-3) ريشه شناسي سبك زندگي
2-2-4) مفهوم سبک زندگي در علوم اجتماعي
2-2-5) مؤلفه هاي سبک زندگي
2-2-5-1) جمع بندي مولفه هاي سبك زندگي
2-2-6) سبك زندگي و هويت اجتماعي
2-2-7)  سبك زندگي سالم
2-2-8) تعريف رفتار مصرف کننده
2-2-8-1) نکات کليدي رفتار مصرف کننده
2-2-9) سبك تصميم گيري مشتريان
2-2-10) مدل اسپرولز و كندال
2-2-10-1) سبك حساسيت نسبت به كيفيت كالا يا ايده آل خواهي
2-2-10-2) سبك حساسيت نسبت به برند كالا و فروشگاه
2-2-10-3) سبك حساسيت نسبت به جديد و مد روز بودن كالا
2-2-10-4) سبك لذت گرايي و تمايل به خريد براي سرگرمي
2-2-10-5) سبك تمايل بدون برنامه ريزي و قصد قبلي
2-2-10-6) سبك عادت گرايي و وفاداري نسبت به يك برند
2-2-10-7) سبك مصرف كنندگان سردرگم / قيمت محور
2-2-10-8) حساسيت نسبت به قيمت و ارزش مورد تبادل
2-2-11) تصميم گيري براي خريد
2-2-11-1) تصميم گيري گسترده  
2-2-11-2) تصميم گيري محدود
2-2-11-3) تصميم گيري صوري و ظاهري
2-2-11-4) تصميمات انتخاب نام تجاري با حفظ وفاداري
2-2-11-5) تصميمات منجر به تكرار خريد
2-2-12) تحقيقات انجام شده در انواع سبك تصميم گيري
2-3) پيشينه پژوهش
2-3-1) پژوهش هاي داخلي
2-3-2) پژوهش هاي خارجي

 

 

 

 


2-1) مقدمه
پيروزي در دنياي پر رقابت امروزي نيازمند استراتژي مناسب بازاريابي است، اما شرايط پيچيده حاكم بر بازار، ورود فناوري هاي جديد اطلاعاتي، تغييرات مداوم د ر شرايط رقابتي و ... در بازار لوازم خانگي باعث شده است، نتوان به راحتي در خصوص نوع استراتژي بازاريابي تصميم گيري نمود.
عوامل بسيار متعددي بر انتخاب استراتژي هاي بازاريابي تأثير مي گذارد كه از جمله مي توان به رقبا، مشتريان و ... اشاره كرد. در اين ميان، رفتار مصرف كنندگان يكي از عوامل كليدي است كه مي تواند نقش مؤثري در انتخاب استراتژي هاي بازاريابي ايفا نمايند.

 

 


با توجه به حضور جدي رقباي خارجي در بازار لوازم خانگي ايران و استفاده آنان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين بازار، موقعيت رقابتي شركت هاي داخلي در شرايط نامطلوبي قرار دارد (نيكوكار و ديگران، 1388). با آگاه بودن از نقش روانشناسي و  به كار بردن روشهاي صحيح مطالعه در مورد رفتار مصرف كننده و پيش بيني رفتارهاي مرتبط با خريد مي توان به ساخت و ارائه بهتر كالا پرداخت؛ كه در نهايت منجر به افزايش فروش و رضايت مشتري مي شود. مطالعه در مورد رفتار مصرف كنندگان كه در حوزه علم روان شناسي مي-باشد به سازمانها و شركت ها كمك مي كند تا استراتژي هاي بازاريابي خود را با درك صحيحي از مسائل مصرف كننده، بهبود ببخشند. در اين فصل تعاريف و مباني نظري از سبك زندگي و سبك تصميم گيري مشتريان و پيشينه اي از مطالعات انجام شده، ارائه مي شود.

 

 


2-2-1) تعاريف سبك زندگي

2-2-1-1) به معنای شيوه زندگی خاص يک فرد، گروه، يا جامعه است. اين اصطلاح نخستين بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتريشی استفاده شد. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شيوه‌های رفتار، حالت‌ها و سليقه‌ها در هر چيزی را در برمی‌گيرد. موسيقی عامه، تلويزيون و آگهی‌ها همگی تصورها و تصويرهايی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. در بيشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در يک‌جا جمع می‌شوند و افراد در يک سبک زندگی مشترک می‌شوند.