هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف و مفاهیم

پیشینه پژوهش

مبانی نظری

نظری سرمایه اجتماعی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی

نظریه ویژگی های پایگاهی

نظریه احساس محرومیت نسبی

الگوی تحلیلی

مدل نظری تحقیق

منابع

 

 

 

برای اولین بار در تاریخ زندگی بشر، کمتر از نیمی جمعیت دنیا در مکان های روستایی زندگی می‌کنند. علاوه بر تعداد ساکنین روستاها در قرن حاضر، سطح روستا نشینی نیز در جهان کاهش یافته است. چنان که بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود در سال 2025، حدود 35 درصد از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی کنند (اشل و الیجاسک 1999).

 

 

 

 طی سالیان اخیر و بعد از تحولات کمی (افزایش جمعیت شهرها و نرخ شهرنشینی و کاهش جمعیت روستا) در دهه­های گذشته ابعاد کیفی زندگی روستایی مورد توجه قرار گرفت. لذا امروزه کیفیت زندگی روستایی یکی از مسائل مورد توجه محققان دانشگاهی، سیاست­گذاران و دست­اندرکاران و تصمیم­گیران مختلف است.