هدف از این تحقیق بررسی سینما و کارکردهای آن در آگاهی اجتماعی با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1  سینما

2-1-1 سینما هنر، صنعت یا رسانه

2-1-2 سینما و کارکردهای آن

2-1-3 آگاهی اجتماعی ـ جامعه‌پذیری در سینما

2-1-4 سینما، زن، مذهب و سیاست ایران تا دهه‌ی 70

منابع

 

 

 

در رابطه‌ی ما بین سیاست، دین، سینما و زن، به نظر میرسد رابطه‌ای ساختمند میتواند وجود داشته باشد؛ هر کدام از این مؤلفه‌ها میتواند بر دیگری تأثیر گذارد و متقابلاً از دیگری تأثیر پذیرد. در انتهای این رابطه  نتیجه‌ای حاصل میشود، که این حاصل مؤثر در کل روند جامعه است؛

 

 

 

این رابطه را میتواند بدین شکل تعریف نمود: دین میتواند سیاست را تغذیه کند و سیاستی که دین را به جامعه عرضه (یا تحمیل) میكند و یا آن را  از جامعه میگیرد و سینما مسیری است برای این عمل، و در انتها زن که به عنوان نیمی از جامعه‌ی انسانی از این تعامل‌ها اطلاعاتی را کسب میكند، که در جامعه‌پذیری او مؤثر است، حقوق و تکالیفش را معین میكند، برای او گذشته‌ای میسازد که حال او از آن نشأت میگیرد و آینده‌ای را به تصویر می کشد که میتواند برای زن یک رؤیا باشد ودر مجموع هویت او را میتوانند بسازد ودر انتها زن که دوباره میتواند، مجموع این روند را، از طریق تأثیر گذاری  در روند جامعه‌پذیری افراد مرتبط با خودش به جامعه باز گرداند .