هدف از این تحقیق بررسی مکتب فرانکفورت و نظریات اندیشمندان این مکتب با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی مطالعات انجام شده

مرور بر نظریه ها و اندیشه ها

پیشینه

تعاریف بنیادین مکتب فرانکفورت

اندیشه های اندیشمندان مکتب فرانکفورت

نگاه تاریخی علم ارتباطات

تعریف واژه ها و اصطلاحات

منابع

 

 

 

تجربه گرایی در کنار پوزیتیویسم اهداف نسبتاً مشترکی دارند. که آن همانا ایجاد «فیزیک اجتماع» است. تجربه گرایی عموماً وجه شخصی پوزیتویسم است (باتامور، آوتویت،1392: 253). همان زاویه گرفتن نگاه متفکران انتقادی به این روش است که نمونه آن ادامه پیدا نکردن همکاری بین تئودور آدورنو و پل لازارسفلد در پژوهش­های ارتباطی است. همچنین از نظر لوی- اشتراوس هدف نهایی علوم انسانی ایجاد انسان نیست، فسخ و انحلال آن است. این فسخ و انحلال نه تنها عبارت از فرو خوردن و جذب فرهنگ­های متعدد انسانی در یک فرهنگ عامه جامعه بشری بلکه محو کردن فرهنگ در طبیعت و سرانجام فروکاستن حیات به مجموعه ای از شرایط فیزیکی- شیمیایی نیز هست (مردیها، 1387: 12). این عبارت ما را به هدف روش پوزیتویستی در علوم اجتماعی آگاه می­سازد. بدین ترتیب هورکهایمر نگرش انتقادی خود را در مقابل نظریه سنتی، دیالکتیکی می­داند.

 

 

 

بر خلاف پوزیتویسم تمامی عناصر متشکله یک پدیده را در پیوندی متقابل با یکدیگر قرار داده و عناصر تجربی را در قالب ساخت های تجربه، که برای منافع تاریخی مرتبط با تفکر دیالکتیکی حائز اهمیت به شمار می­روند، قرار می­دهد(نوذری، 1389: 159). نگاه نظریه انتقادی به پوزیتیویسم با فرایند آشکار ساختن و اختلاف میان هدف درونی و واقعیت بیرونی یک پدیده است. انتقاد به پوزیتیویسم در اندیشه­های متفکران مکتب فرانکفورت باعث ایجاد بحث و مناظره­هایی علمی بین آنها و اندیشمندان دیگر مکاتب شد. مناظره­ای که آدورنو و کارل پوپر(1944- 1920) دانشمند مکتب وین در سال 1961 در توبینگن  در گرفت و بعدها توسط شاگردان آنها یعنی هابرماس و هانس آلبرت در 1963 ادامه یافت.