هدف از این تحقیق بررسی رهبری اخلاقی با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 رهبری اخلاقی    
 تعريف و مفهوم رهبری    
 سیر تحول تئوری های رهبری    
 تعریف رهبری اخلاقی    
 ویژگی های رهبری اخلاقی    
 ابعاد رهبری اخلاقی    
 ضرورت رهبری اخلاقی    
 سبک های رهبری اخلاقی    
 دیدگاه های رهبري  اخلاقی    
 نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان    
  تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی                        
  پیشینه تحقیق    
 تحقیقات داخلی    
 تحقیقات خارجی    
 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین ، مسئولیت پذیر ، با اعتماد بالا ، طالب ابتکار و مشارکتی می باشند. که در این میان رهبری کارآمد می تواند افراد را به سوی اهداف سازمانی مورد نظر سوق دهد.

 

 


موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است . دانشمندان علوم رفتاری کوشيده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها ، توانایی ها ، رفتار ها ، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی  را می توان تعیین کرد.

 

 


هر چند به تعداد افرادي كه درصدد ارائه تعريفي از رهبري برآمده‌اند، به همان تعداد تعريف براي رهبري وجود دارد ولي از نظر مديريت، رهبري فرآيند هدايت و اعمال نفوذ بر فعاليت هاي گروه يا اعضاي سازمان مي‌باشد.