پاورپوینت تویوتا شرکتی که دانشگاه بهره وری جهان است

 

شرکت خود رو سازی که امروزه یکی از غول صنعتی جهان بشمار می رود وتوانسته است در مدت زمان کوتاهی با رقابت تنگاتنگ از غول های خودروسازی بزرگ جهان جلو زد و حتی بازار آنها را تصاحب کند .

و در این اسلاید ها نویسنده بر آن است تا با بررسی رازهای موفقیت این شرکت بزرگ و برند جهانی ،این نکته را به تمام کارآفرینان ،صنعت گران و پژوهشگرن رشته های مدیریت ،اقتصاد و کارآفرینی روشن کند که اصول انکار ناپذیر مدیریت و برنامه ریزی ؛قطعا به موفقیت منتهی خواهد شد ،خواه این برنامه ریزی از طرف شرکت خودرو سازی تویوتا باشد و خواه آن عینک ساز ژاپنی در کارگاه کوچک و یا شرکتی چند ملیتی باشد و تنها نقطه اشتراک موفق ها از ناموفق ها فقط و فقط در چند کلمه کلیدی است .


برنامه ریزی-سازماندهی –اجرا(اجبار)-کنترل….میباشد و تاکید نویسنده بر اجبار بعد از سازماندهی همان فوت کوزه گری است که از گذشتگان ما همانند گنجی گرانقیمت ،برایمان به یادگار مانده است و چه بسا آدم هایی که گنج چند ین هزارساله را به عنوان چیز قدیمی کهنه به نمکی (*)داده اند و از ارزش واقعی آن اطلاعی نداشته اند و بعد مطلع شدن ،آنچه که نصیبشان شده صرفا حسرت خوردن است و در مقابل هستند عزیزانی که از آن گنج پربها به اندازه ارزش واقعی آن نگهداری نموده اند .امروزه مثل مانیز همان است و فقط آنچه که مارا در گروه موفق ها ویا ناموفق ها قرار می دهد همان نوع نگاه ما به داشته هایمان است.


آیا به داشته هایمان به عنوان گنج پربها می نگریم یا شیء قدیمی به درد نخور ….انتخاب با خودمان است و قطعا جوانان عزیز،پژوهشگران ،صنعت گران و کارآفرینان کشورمان ؛همان قسمت اول یعنی گنج پربها را انتخاب خواهند کرد
نگویم که ما با شرکت تویوتا قابل مقایسه نیسنیم بگوییم ما در اراده و برنامه ریزی با هرشرکتی ویا کارآفرین مشترک بوده و سهمی هم از موفقیت آنان خواهیم برد.و قطعا این امر شدنی است

……غفاری


*-نمکی همان دوره گردهای قذیمی که اشیاءکهنه را به قیمت ناچیز و در برخی از موارد رایگان می گرفتند.