پاورپوئینت گردشگری شهری ونقش آن درتوسعه پایدار
 

 

گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند. یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند، در اغلب موارد مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند. شهرها معمولا جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، مکانهای تاریخی را دارا هستند که خود، گردشگران بسیاری را جذب میکند.

 

عملکرد گردشگری در فضای شهری در راستای انگیزه های متفاوتی  شکل میگیرد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل است:

-دیدار دوستان و خویشاوندان -حضور در نمایشگاهها و کنفرانسها -بازدید از میراث فرهنگی  سفرهای مذهبی (زیارت)- حضور در مراسم و محل- رفع مسایل درمانی- بهداشتی- خریدهای تفریحی- مسایل ورزشی- مسایل آموزشی- سفرهای روزانه و اداری- دلایل شخصی – بر مبنای این انگیزهها عملکرد در فضای شهری چند بعدی میشود. رویکرد به درون در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگی یا در بعضی موارد تضادهای ناشی از آن است.

 

آنچه که مهم است،برنامه ریزی راهبردی مدیران و برنامه ریزان شهری درراستای جذب گردشگران و رویکردتعامل با ساکنان شهرهاست و بسا که گردشگرانی ؛بدلیل عدم رعایت فرهنگ گردشگری ساکنان برخی از شهرها از مسافرت به آنجا منصرف شده اند.درصورتیکه با ارائه برنامه مناسب می توان مراجعه مستمر گردشگران و مزیت درآمدزایی ساکنان را فراهم آورد.


منظور از گردشگری شهری، فعالیت­های گردشگری در محیط­ های شهری است. هنگامی که شهرها به عنوان مقصدهای گردشگری توسعه می­یابند، پیچیدگی محیط­ های شهری، آن­ها را از سایر مقصد ها (روستاها، تفرجگاه­ ها، سواحل و …) متمایز می­سازد. بولدینگ نظریه­ پرداز آمریکایی شهرها را به عنوان پیچیده­ ترین سطح سیستم­ ها بعد از سیستم­ های ذهنی می­داند. شهر به عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه­ شناختی در هر دوره­ ای از رشد و تحوّل خود از هر کدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هر کدام از آن­ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجد پیچیدگی شهر به عنوان تبلور فضایی آن­ها بوده است.

 

در صورت برنامه­ ریزی و توسعه­ ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری می­تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه­ ی ملی ایفا نماید. رشد شتابان گردشگری طی دهه­ های گذشته و آینده­ نگری­های مبتنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه­  پایدار در این ممالک روا می­دارند، مفهوم تازه­ای را تحت عنوان توسعه ­ی پایدار گردشگری مطرح کرده است.