در این پروژه پاورپوینت قطب نما و کاربرد های آن در 44 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- اجزای قطب نما

2- دستگیره یا شصتی

3- درب قطب نما

4- تیغه نشانه روی و عدسی چشمی

نتیجه تصویری برای قطب نما

5- بدنه

6- طوقه كار در شب

7- صفحه ثابت

نتیجه تصویری برای قطب نما

8- صفحه مدرّج

9- نكاتی كه قبل از كار باقطب نما باید به آن توجه كرد

10- اطمینان از سالم بودن قطب نما :

11- صحیح در دست گرفتن قطب نما :

نتیجه تصویری برای قطب نما

12- طرز كار با قطب نمایM1در روز

13- تعیین گرای یك امتداد (گرا گرفتن ) در روز

14- تعیین امتداد یك گرا (گرا بستن ) در روز

تصویر مرتبط

15- طرز كار با قطب نمایM1در شب

16- تعیین گرای یك امتداد (گرا گرفتن ) در شب :

17- تعیین امتداد یك گرا (گرا بستن ) در شب :

18- گرای معكوسBack Azimuth

نتیجه تصویری برای قطب نما

19- گرای مركّب

تصویر مرتبط