هدف از این تحقیق بررسی مهارت های زندگی و انواع آن با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی

2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی

2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی

2- 4- انواع مهارت های زندگی

2- 5- مولفه های مهارت های زندگی

2- 5-1- مهارت حل مساله

2- 5-2- مهارت تصمیم گیری

2- 5-3 مهارت شهروند جهانی

2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط

2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط

2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات

2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری

2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

2- 6-1-دیدگاه اجتماعی

2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه

2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه

2- 6-3-دیدگاه رشدگرا

2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی

2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی

2- 7-2-نظریه سازنده گرایی

2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه

2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری

2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی

2-10- دوره متوسطه

2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق

2- 11- 1- تحقیقات خارجی

2- 11-2 تحقیقات داخلی

2- 12- خلاصه و جمع بندی

منابع

 

 

 

نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی و تنوع، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی انسان ها را با چالش ها، استرس ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله موثر با آنها نیازمند توانمندی های روانی و اجتماعی می باشد. فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد.

 

 

 

 ضرورت رفتار بهینه ی افراد در جامعه مهم تر از اخذ مدارک عالی دانشگاهی به نظر می آید و نهاد آموزش و پرورش باید تلاش خود را متمرکز سازد تا انسان هایی آگاه ، توانا، انسان هایی واجد اخلاق حسنه تحویل جامعه دهد. به طوری که نه تنها خود در زندگی در یاس، ناامیدی و بی ارزشی غوطه ور نشود بلکه توانایی کمک به حل معضلات دیگران را نیز داشته باشند.

 

 

 

مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی ها می باشد، که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم  می آورند. این توانایی ها، افراد را قادر می سازند مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با درخواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه به شکل موثری روبرو شوند. بر این اساس مهارت های زندگی بی شمارند و ماهیت و تعریف آنها نسبت به فرهنگ ها و    موقعیت ها تغییر می نماید. یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، یکی از عوامل عمدۀ گسترش بهداشت روان است