هدف از این تحقیق بررسی مدیریت رسانه و اخلاق سازمانی با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تأملی در نسبت مدیریت رسانه با مولفه‌ای اخلاق سازمانی    
مدیریت رسانه و تاثیر آن بر عفت    
مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد    
مدیریت رسانه و تاثیر آن بر حریم خصوصی    
مدل تحلیلی    

 

 


حال که تعامل میان اخلاق و مدیریت رسانه مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های موجود دراین زمینه مطرح شد، به جهت بررسی دقیق‌تر تاثیر میان این دو متغیر، تاثیر مدیریت رسانه بر شاخص‌های اخلاق سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که: «اخلاق حرفه‌ای در رسانه نیز به بخش تولید و انتشار پیام توسط دست اندرکاران رسانه اشاره دارد، در حالی که اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه، تمام بخش‌های رسانه را در بر می‌گیرد.

 

 

 

اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه شامل رهبران، مدیران، کارکنان و تولید کنندگان پیام در رسانه است. چنانچه اصول اخلاقی در میان مدیران و کارکنان رسانه نهادینه شود آنگاه می‌توان از رسانه انتظار داشت تا کارکرد مطلوب در نقش‌های اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی و ... داشته باشد. رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط مدیران رسانه منجر به رعایت اخلاق در رسانه خواهد شد.»

 

 


رعایت اخلاق حرفه‌ای در فرایند هفت مرحله‌ای مدیریت رسانه اعم از : سیاست گذاری، برنامه ریزی، تولید و تأمین، نظارت، پخش، نظرسنجی و اثربخشی از سوی مدیران، باعث خواهد شد تا کارکنان و مخاطبان با اعتماد و اطمینان بیشتری به همکاری با رسانه و استفاده از خدمات آنها بپردازند. با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها، تدوین معیارهای اخلاقی مشخص در قالب یک نظام ارزشی و مداومت در عمل بر اساس ارزش‌ها و عامل بودن به هنجارهای اخلاقی باعث بهبود و گسترش اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه خواهد شد.

 

 


البته با عنایت به‌اینکه رفتارهای اخلاقی هر فرد، گروه یا سازمانی تحت تاثیر ارزشهای اعتقادی، نگرش‌های فلسفی و باورهای بنیادین حاکم بر انسان‌هاست، لذا پرداختن به فضائل اخلاقی و دوری جستن از رذائل اخلاقی در فرآیند تهذیب اخلاق در جهت تحقیق هر یک از عناصر فرهنگ اخلاقی و توسعه اخلاقیات در جامعه و سازمان، ارتباط متقابل بین مجموعه‌ای از موضوعات اخلاقی را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر نمایان می‌سازد. از آن جا که سازمان در کشورمان متاثر از نظام ارزشی اسلامی می باشند.