هدف از این تحقیق بررسی راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف

انواع روشهای نوین تدریس

انواع الگوهای تدریس

روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری

ویژگیهای روشهای جدید تدریس

گستره­ی آموزش و پرورش نوین

آموزش و پرورش و توسعه

تربیت معلم حرفه­ای و توسعه

 

 

 

در رویکرد شناختی، بر افزایش تمایل درونی دانش­­آموز به کسب دانش، سازماندهی اطلاعات، حل مسائل و مفهوم سازی تأکید می­شود. در رویکرد سازنده­نگر که با نظریه برونر (1966) و پیاژه (1960) رابطه دارد بر یادگیری اکتشافی تأکید می­شودکه برآن اساس یادگیرنده از طریق کوششهای خود به دانش وسعت می بخشد.

 

 

 

 در کلاس درس یادگیری اکتشافی اغلب از طریق فعالیتهای سازمان یافته یا هدایت شده­ای صورت می­گیرد که در آن ها دانش­آموز موارد و مطالب را دستکاری می­کند و درباره آن­ها به تفحص می­پردازد که در نهایت به کشف اصول یا روابط مهم رهنمون می­شود (شانک 2000). طرفداران یادگیری سازنده­نگر بر این باورند که یادگیری معنادار هنگامی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان به تجارب قبلی و دانش گذشته خود معنا بخشند و آن را به صورتی نوین فرمول­بندی می­کنند (فاس نات 2001).