هدف از این تحقیق بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و آموزش از راه دور با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات

2-1-4-1-آموزش از راه دور

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور

2-1-4-1-4-رسانه­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی

2-1-6-یادگیری الکترونیکی

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی

2-1-7-1-مزایای چندرسانه­ای در آموزش

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی

2-1-8-2-نظریه تضاد

2-1-8-3-شواهد تجربی

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات

منابع

 

 

 

کاربرد اطلاعات و ارتباطات در آموزش درحال افزایش است. بهره گیری از تکنولوژی­های جدید اطلاعاتی و ارتباطی همانند اینترنت و ابزارهای چندرسانه­ای بعنوان ابزارهایی برای بهبود آموزش و یادگیری و فراهم نمودن زمینه­های همکاری و تعامل از راه دور، نظام­های آموزشی را قادر ساخته تا بتوانند آموزش خود را گسترش دهند.

 

 

 

آموزش از راه دور سابقه­ای طولانی دارد. بطور تقریب در اواسط1800میلادی نخستین مدارس مکاتبه­ای در اروپا بوجود آمد که از طریق پست به آموزش می­پرداختند. آموزش از راه دور به برنامه­های آموزشی گفته می­شود که در آن فاصله زمانی و مکانی میان فراگیر و آموزشگر وجود دارد و فراگیر در کنترل فرآیند یادگیری آزاد است. در این نوع آموزش، ارتباطی بین دانشجو و معلم از طریق تکنولوژی برقرار می­شود. آموزش از راه دور دارای روشی است که طبق اصل خودآموزی بوده و در آن تهیه مواد آموزشی خودآموز نیز دارای اهمیت بسزائی است.