هدف از این تحقیق بررسی دموکراسی و رویکرد فرهنگی به آن با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

رویکرد فرهنگی به دموکراسی

رویکرد اینگلهارت

رویکرد دموکراسی تاملی

فهرست منابع

 

 

 

گرایش به دموکراسی در هر جامعه ای به انواع عوامل و شرایط اجتماعی بستگی دارد. قبل از پرداختن به این عوامل باید یاد آور شد که همانگونه که کوهن به درستی بیان می کند، بیان دقیق روابط منطقی بین دموکراسی و شرایط گوناگون آن کار دشواری است.  در بسیاری از دموکراسی ها فقط یک یا چند شرط لازم، آن هم به طور جزئی وجود داشته اند. در واقع خیلی نادر است است که در اجتماعی هیچ یک از شرایط و عوامل گرایش به دموکراسی مطلقا حضور نداشته و یا کامل وجود داشته باشند(کوهن،1373).

 

 

 

در تحلیل عوامل اجتماعی گرایش به دموکراسی رویکرد های مختلفی وجود دارد. برخی بر عوامل کلان موثر بر گرایش به دموکراسی تاکید دارند . سه عامل کلان موثر را می توان ساختار اقتصادی، ساختار طبقاتی و ساختار سیاسی عنوان کرد. نظریه پردازان نوسازی معتقدند رابطه منطقی بین میزان توسعه اقتصادی جوامع و شکل گیری دموکراسی وجود دارد. هر چه ساختار اقتصادی جامعه به سمت مدرن شدن و صنعتی شدن حرکت کند و شاخصهای توسعه اقتصادی آن افزایش یابد احتمال شکل گیری دموکراسی نیز افزایش می یابد. از این دیدگاه مدرنیزاسیون و دموکراسی همگام با یکدیگر حرکت می کنند.