هدف از این تحقیق بررسی عادات غذایی و متغیرهای موثر بر آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

متغیرهای اقتصادی- اجتماعی

متغیرهای آگاهی

متغیرهای سلامت

تحقیقات خارجی

متغیرهای اقتصادی – اجتماعی

متغیرهای آگاهی

متغیرهای سلامت

فهرست منابع

 

 

 

بررسی ارتباط بین متغیرهای اقتصادی - اجتماعی و عادت غذایی به ندرت در مطالعات داخلی به چشم می خورد، بنابراین تعداد معدودی از مطالعات داخلی در این قسمت مرور خواهد شد. عبداللهی و همکاران (1390) در بررسی‌ای تحت عنوان « سهم دریافت انرژی و مواد مغذی خانوارهای ایرانی از اقلام غذایی یارانه‌ای در گروه‌های اجتماعی- اقتصادی » انجام دادند. این مطالعه با استفاده از داده‌های طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه‌ای کشور طی سال‌های 81-1379 و انتخاب خانوارها در شهر و روستا با نمونه‌گیری خوشه‌ای سیستماتیک انجام شد.

 

 

 

در مجموع 7158 خانوار شامل 2496 روستایی (9/34%) و 4662 شهری (1/65%) مورد بررسی قرار گرفتند. آن‌ها در این بررسی به نحوی ارتباط بین سطح اقتصادی خانواده و مصرف نوع خاصی از مواد غذایی را بیان داشته‌اند، بدین صورت که بیشترین مصرف نان متعلق به گروه‌های ‌اقتصادی پایین بوده است در حالی که، انرژی، کربوهیدرات و پروتئین حاصل از نان در گروه‌های اجتماعی- اقتصادی بالاتر، کمتر بود.