هدف از این تحقیق بررسی رسانه و وظایف رسانه های خبری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1 تعریف رسانه

2-1-2 وظایف و کارکردهای رسانه

2-1-3 وظایف رسانه‌های خبری

2-1-4 خبر چیست؟

2-1-5 تاریخچه خبر

2-1-6 اهمیت اخبار و اطلاع رسانی

2-1-7 تاریخچه بی بی سی

2-1-8 شبکه خبر

منابع

 

 

 

"فرد اینگلیس" رسانه را چیزی می داند كه تجربه را به دانش تبدیل می كند. وی می گوید: رسانه ها علاماتی را ارائه می كنند كه به رویدادهای زندگی روزمره معنا می دهد (اینگلیس، 1377، 6). رسانه های ارتباطی با توجه به تعداد افرادی كه در جریان ارتباط با آن درگیر می شوند و از آن بهره می گیرند به سه گروه تقسیم می شوند: وسایل ارتباط فردی: وسایلی كه برای ایجاد ارتباط بدون واسطه بین شخص پیام دهنده (فرستنده) و شخص پیام گیرنده (گیرنده) مورد استفاده قرار می گیرد. مثل زبان، خط و ...

 

 

 

وسایل ارتباط گروهی: وسایلی كه هنگام ارتباط با واسطه و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. این وسایل می تواند گفتاری یا نوشتاری باسند. مثل تلفن، تلكس و .. وسایل ارتباط جمعی: رسانه هایی هستند كه برای تمامی گروه‌های جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از وسایل ارتباط جمعی بیشتر مطبوعات، رادیو و تلویزیون است (معتمد نژاد، 1371، 66-61). منظور از وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایل ارتباطی است كه بر اثر پیشرفت تكنولوژی های ارتباطی و تمدن بشر در طول سال های اخیر به وجود آمده و ویژگی اصلی آن قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل و وسیع است (كازنو، 1376، 16). رسانه های جمعی در معنای وسیع  كلمه شامل كلیه وسایل ارتباطی است كه در سطحی گسترده به انتشار اطلاعات، اخبار، عقاید و نظرات می پردازد. این وسایل دارای تنوع فراوانی است و طیف گسترده ای از ابزارهای كنترل اجتماعی از جمله: روزنامه ها، كتاب، رادیو، تلویزیون و شبكه های رایانه ای و .... را در بر می گیرد.