هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درمورد کودک آزاری با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری در زمینه کودک آزاری

2-8-1- الگوی روانپزشكی

2-8-2- الگوی جامعهشناختی

2-8-3- الگوی تعاملی

2-9- پیامدهای آزاردیدگی

منابع

 

 

 

در الگوی تعاملی علاوه بر متغیرهای روانشناختی و جامعهشناختی، به تعامل این متغیرها با یكدیگر و نیز بافت موقعیت اجتماعی بدرفتاری توجه میشود. در این الگو كودك آزاری نتیجه تعامل ویژگیهای كودك، محیط اجتماعی و ویژگیهای فرد آزارگر است. عامل مؤثر در كودك آزاری در همه موارد یكسان و مشابه نیست و به مجموعهای از شرایط بستگی دارد بر اساس الگوی تعاملی، اگر فردی در ارزیابی ها سطح بالایی از برخی ویژگی های کودک آزاریی مرتبط با کودک آزاری و آسیب شناسی روانی را نشان می دهد و اگر این فرد با همسری زندگی می کند که مشکلات مشابهی دارد و در عین حال کودکی دارد که خود یک مشکل تربیتی به حساب می آید و در بافت اجتماعی و موقعیتی نیز عواملی از بدرفتاری بالقوه مانند فقر، بیکاری و انزوا مشاهده می شود، به احتمال زیاد می توان پیش بینی کرد که کودک آزاری به طور شدیدی اتفاق خواهد افتاد. با توجه به الگوهای فوق، نظریههای گوناگونی در این مورد مطرح شدهاند كه به ذكر پارهای از آنها میپردازیم (رزاقی، 1382).