هدف از این تحقیق بررسی روش های تولید برق با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 فهرست مطالب
روش های تولید برق
2-3-1 مروري بر روشهاي توليد برق..53
2-3-4 کار54
2-3-5 وزارت نيرو و انرژي الکتريکي55
2-3-6 طبقه‌بندي نيرو گاه ها57
2-3-13 نيروگاههاي انرژي‌هاي تجديد پذير59
2-3-14 طبقه‌بندي نيرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک60
2-3-15 توربين  بخار نيروگاه حرارتي60
2-3-16 سيکل ترکيبي62
2-3-20 انرژي خورشيدي63
2-3-21 انرژي زمين‌گرمايي64
2-3-22 نيروگاه بادي64
2-3-23 نيروي برق‌آبي65
2-3-24 نيروگاه آب تلمبه‌اي66
2-3-25 نيروگاه هسته‌اي66
2-3-26 تاريخچه صنعت برق در جهان و ايران66
2-3-27پيشينه پژوهش68

 

انرژي: دانشمندان انرژي را توانايي انجام کار معرفي مي نمايند. صنايع مختلف به جهت تامين نياز هاي بشر امروزي منابع بسيار زيادي از انرژي را مورد استفاده قرار مي دهند. از اين ميان انرژي الکتريکي و مکانيکي انواعي از انرژي هستند که در گستره وسيعي از جنبه هاي زندگي انسان امروزي، به جهت تسهيل روند زندگي، بکار گرفته مي شوند. انسان ها براي تامين انواع مختلف انرژي مورد نياز، منابع انرژي را که عمدتا شامل سوخت هاي فسيلي، باد، اب، خورشيد، زمين گرمايي و ... هستند، مورد استفاده قرار مي دهند.

 

غالبا اين منابع انرژي به همان شکلي که وجود دارند، تامين کننده نيازهاي ما نبوده و بايد به نحوي متناسب با نياز ما تبديل گردند. به همين منظور، بشر از ابتدا به دنبال راه هايي برا تبديل انواع منابع انرژي جنبشي، مکانيکي، گرمايي و ...مورد نياز خود بوده است. اسباب بازي ساده اي مثل فرفره را در نظر بگيريد که مي توانيم با فوت کردن به آن سبب چرخش آن شويم، در واقع با دميدن هوا به بره هاي فرفره سبب گردش آن شده ايم.

 

 

 

در اين فرآيند ساده، دو عامل اصلي سبب ايجاد گردش فرفره يا به عبارت ديگر نيروي مکانيکي شده است. عامل اول هواي دميده شده است که سيالي با انرژي جنبشي بالا مي باشد و عامل دوم خود فرفره مي باشد که مي تواند انرژي جنبشي را به مکانيکي تبديل نمايد. از اين قاعده ساده در صنعت براي توليد انرژي مکانيکي استفاده مي شود.

 


در واقع در صنعت دستگاه هايي به نام توربين هستند که با استفاده از انرژي جنبشي سيال، انرژي مکانيکي توليد مي کنند و سيال پر انرژي مورد استفاده، عموما آب، باد، بخار، گازهاي داغ حاصل از احتراق مي باشد. البته بر اساس نوع سيال به کار گرفته شده توربين هاي آبي، بادي، بخار، گازي طراحي و بوجود آمده اند. آب هاي جاري و باد دو سيال با انرژي جنبشي بالا هستند که در طبيعت وجود دارند و بشر توانسته با ساختن توربين هاي آبي و بادي از اين انرژي پاک استفاده کند.

 

 


اما بخار و گازهاي حاصل از احتراق دو سيال پر انرژي هستند که توسط انسان با استفاده از منابع انرژي توليد مي شوند تا به کمک آنها کار مکانيکي در توربين هاي بخار و گاز حاصل شود، توليد بخار در بويلر ها و گازهاي حاصل از احتراق در محفظه احتراق توربين گاز صورت مي گيرد. انرژي مکانيکي توليد شده در توربين ها معمولا به صورت دوراني مي باشد و لذا در صنعت براي چرخاندن دستگاه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. به عنوان مثال توربين هاي بادي و آبي معمولا براي چرخاندن ژنراتور و توليد برق در نيروگاه هاي بادي و آبي استفاده مي شوند.