هدف از این تحقیق بررسی بانکداری الکترونیک با فرمت docx در قالب 108 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
بانکداری الکترونیک
تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري11
تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي12
دوره اول: اتوماسيون پشت باجه 13
دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه  13
دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان 14
دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي  15
مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي17
انتقال الکترونيکي وجوه19
مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه20
اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي23
مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه  24
نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه26
انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه27
بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري) 28
ماشين خود پرداز28
ماشين هاي نقطه فروش29
بانکداري تلفني  30
بانکداري اينترنتي 31
بانکداري خانگي/دفتري 31
بانکداري الکترونيکي بين بانکي32
کارتهاي پلاستيکي(بانکي)در بانکداري الکترونيکي33
معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي35
ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب 35
سوئيفت 37
کارتهاي بانکي(اعتباري) 38
تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي(اعتباري) 38
تاريخچه کارتهاي اعتباري39
مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري 41
انواع کارتهاي اعتباري42
انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت 44
انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد 47
مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري(بانکي) 48
پول الکترونيکي49
تعريف پول الکترونيکي  49
اهميت و مزاياي پول الکترونيکي50
انواع پول الکترونيکي 54
معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي  55
پرداخت الکترونيکي صورت حسابها  57
بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران58
تاريخچه بانکداري در ايران  58
بانکداري الکترونيکي در ايران59
کارتهاي بانکي در ايران  60
شبکه تبادل اطلاعات بانکي(شتاب)  63
مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي(مهتاب) 64 
سوئيفت64
VSAT 65
سيستمهاي يکپارچه بانکي  67
تلفن بانک67
تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي 67

 


پيدايش بانکداري به قرنها پيش باز مي گردد . در آن موقع اهداف بانکداري با زمان حال متفاوت بوده است ، قرنها پيش دريافت بهره قرض و کارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهي به همراه داشت . اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي از افراد را برانگيخت و با وجود مشکلات عديده اي که براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين موسسات خصوصي ، جذب سپرده هاي مردم را راه انداختند . 

 

 

در اندک زماني اين مؤسسات توانستند فعاليتهاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران ، به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل ، خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري گسترش دهند . در نتيجه اولين بانک هاي خصوصي تشکيل گرديد . اين بانکها نه تهاه براي حفظ و نگهداري سپرده ها چيزي نمي گرفتند ، بلکه حاظر بودند در مقابل سپرده گذاري ، چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانکهاي خصوصي گرديد . 

 

 

 

اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي زماني رخ داد که صرافان مي توانستند ، بجاي پول نقد براي قرض گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود که مهمترين تحول در عرصه بانکداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و به اين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته هاي مردم رسيد بينشان پخش کنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع حرفه صرافي و بانکداري به يکي از پر درآمدترين مشاغل تبديل گرديد .