هدف از این تحقیق بررسی سیستم و منطق فازی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
سیستم و منطق فازی
- 2-4- شبکه عصبي فازي 26
- 2-4-1- شبکه‌های عصبي مصنوعي 26
- 2-4-2- تاريخچه شبکه‌هاي عصبي مصنوعي 26
- 2-4-3- ويژگي و قابليت‌هاي شبکه‌هاي عصبي مصنوعي 27
- 2-4-4- تعريف شبکه عصبی قازی 28
- 2-4-5- نرون‌هاي فازي 28
- 2-4-6- قوانين فازی 30
- 2-4-7-سيستم‌های استنتاج فازی 30
- 2-4-7-1- روش‌های فازی ساز 32
- 2-4-7-2- روش‌های غير فازی ساز 35
- 2-4-7-3- سيستم استنتاج ممدانی 37
- 2-4-7-3- سيستم استنتاج تاکاگی-سوگنو 38
- 2-4-8-شبکه ‌هاي عصبي فازي چند لايه 39
- 2-4-9- شبکه ANFIS 39
- 2-4-9-1- مزايای ANFIS 41
- 2-4-10-‌ فرايند يادگيري در شبکه 42
- 2-4-10-1- الگوريتم‌يادگيري پس انتشار خطا 42
- 2-4-10-2- ايجاد ساختار اوليه FIS 43
- 2-4-10-3- فرايند يادگيری در شبکه ANFIS 44
- 2-4-11- اندازه گيري خطا در شبکه‌هاي عصبي 44
- 2-4-12- نرمالسازي خطي داده‌ها در فاصله [L,H] 46
- 2-5- پيشينه موضوع 47
- 2-5-1- بررسي کارآيي‌يا عدم کارآيي بازار 47
- 2-5-2- امکان سنجي بکارگيري شاخص‌هاي تحليل تکنيکال در پيش‌بيني روند قيمت سهام 48
- 2-5-3- مروري بر پژوهشات صورت گرفته در زمينه پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي و مالي با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند 49
- 2-5-3-1- پژوهشات داخلي 49
- 2-5-3-2- پژوهشات خارجي 52

 


در ميان روش‌هاي مدل سازي نوين، سيستم‌هاي فازي جايگاه ويژه اي را کسب نموده اند. اين امر را مي توان معلول توانايي پياده سازي دانش بشري با استفاده از مفهوم برچسب‌هاي زباني و قواعد فازي، غير خطي بودن و قابليت تطبيق پذيري اين نوع سيستم‌ها دانست. به طور خلاصه‌يک سيستم فازي‌يک سيستم مبتني بر قواعد منطقي اگر- آنگاه است. 

 

 

نقطه شروع ساخت‌يک سيستم فازي به دست آوردن مجموعه اي از قواعد اگر- آنگاه فازي از دانش فرد خبره‌يا دانش حوزه مورد نظر است. به دست آوردن اين قواعد مهمترين و سخت ترين مرحله کار است. چرا که نيازمند دانش بالاي فرد متخصص و پياده سازي صحيح آن است. داشتن روشي که در کنار دانش بشري بتوان از اطلاعات عادي موجود براي ساخت قواعد استفاده کرد نيز مي تواند در اين مرحله بسيار مفيد باشد(آذر و افسر،1385).

 

 

در اين بخش به طور مختصر به معرفي سيستم‌هاي فازي که غالبا در مسائلي نظير پيش‌بيني به طور مکمل استفاده مي‌شوند، پرداخته مي‌شود. همانطور که اشاره شد، براي بيان کردن سيستم‌هاي فازي احتياج به قوانين اگر-آنگاه است.

 

 

 

در سيستم‌هاي فازي از متغيرهاي فازي استفاده مي‌شود. متغيرهاي فازي به عبارات مورد استفاده در زبان طبيعي براي تشريح مفاهيمي که معمولا داراي ابهام و عدم قطعيت هستند، مي گويند(کلير ، 1995). براي معرفي سيستم‌هاي فازي ابتدا بايد با منطق فازي و مفاهيم مرتبط با آن آشنا شد.