هدف از این تحقیق بررسی تعاون و آثار آن بر توسعه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1-2همیاری ـ همکاری ـ تعاون

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه

2-2اقتصاد آزاد و سیاست درهای باز

1-2-2چگونگی ایجاد اعتماد و اطمینان

2-2-2تعاون و سرمایه اجتماعی

3-2عوامل موثر بر عملکرد  شرکت های تعاونی

4-2عوامل فرهنگی

1-4-2فرهنگ

2-4-2سرمایه

3-4-2اجتماعی

4-4-2تعاریف سرمایۀ فرهنگی

1-4-4-2سرمایه فرهنگی

2-4-4-2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی

1-2-4-4-2 ماکس وبر

2-2-4-4-2 پیر بوردیو

3-2-4-4-2 فرانک پارکین

4-2-4-4-2 آنتونی گیدنز

 

 

 

در آن روزگار اقتصاد دانان بزرگ همچون آدام اسمیت به آزادی تجارت و کسب و کار معتقد بودند و دولت وحکومت را حامی سیاست اقتصاد درهای باز می خواستند و فعالیت های اقتصادی را بر رقابت قانون کلی عرضه و تقاضا مبتنی می شناختند. در آن دوران جبر زمان و مضایق زندگی و محرومیت های فراوان و شناسایی کامل اخلاق و عادات و روحیات افراد یک گروه نسبت به یکدیگر آنان را بر می انگیخت که گردهم آیند و با وحدت و مجاهدت و تلاش پی گیر و دلسوزی عمیقانه نسبت به سرنوشت هم نیازهای خود را رفع نمایند و رفع کردند و سپس هنگامی که به نتیجه ی خودیاری و همکاری  پی بردند، همبستگی های آنان قوی تر و نتیجه بخش تر گردید.

 

 

 

در آن روزگار عاملان نهضت تعاونی به کار خلاقه ی خود اعتقاد داشتند و به پیشرفت و موفقیت خود علاقمند بودند؛ اساساً این یک قاعده و اصل کلی است که هر نوع مبارزه هنگامی  به توفیق می انجامید که مبتنی بر اعتقاد و ایمان باشد؛ همچنان که در جریان انقلاب اسلامی این امر عملاً مشهود گردید و مبارزه ی تمامی قشرها به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی ایران در نتیجه ی آن مبارزات دامنه دار تشکیل گردید؛ و در برابر هر جنبشی که به شکست منتهی گردد و هر مبارزه ای که به نتیجه نرسد،بایستی عامل عدم اعتقاد و سست باوری را در آن جستجو کرد.

 

 

 

نهضت تعاون نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نیست؛ از اوایل قرن نوزدهم به بعد در اروپا  شور و شوقی فوق العاده بر پا گردید؛تعداد فراوانی از علماء اقتصاد و جامعه شناسان آن روزگار با علاقه و احساسات پاک درصدد توجیه و توضیح همبستگی ها و مزایای مؤسسات تعاونی برآمدند و به موفقیت همه جانبه ی آن امید بستند؛ مکتب های مختلفی در زمینه ی انواع تعاونی ها و حمایت از مصرف کنندگان و اتحاد بین تولید کننده و مصرف کننده ،حذف واسطه ها و دلال ها پیدا شد؛ شخصیت هایی مانند ویلیام کینگ،رایفایزن،مارگریت دیگبی و بعدها شارل ژید و دکتر فوکه و پس از آن ها برنارد لاورنی اظهار نظرهایی در خصوص تعاون کردند و کتاب هایی در این باب نوشتند؛ در نتیجه گروه بیشماری از کارگران و سپس کشاورزان به نهضت تعاون دل بستند و نیازهای خود را از این طریق رفع کردند؛ بدین ترتیب هر روز  موفقیت های تازه ای نصیب نهضت تعاون شد.