هدف از این تحقیق بررسی حجاب در قانون با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حجاب در قانون

2-5) مدیریت

2-5-1) وضعیت مدیریت

2-5-2) نظريه هاي مديريت

2-5-3) وظایف سازمانی پلیس

2-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت

 2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران

2-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی  

منابع

 

 

 

حجاب در جامعه ی دینی دونوع جایگاه دارد، یکی حجاب به عنوان تکلیف دینی ودوم حجاب به عنوان هنجار اجتماعی. این دومقوله باهم متفاوت هستند، فرق آنها این است که تکلیف دینی از طریق کنترل کننده های درونی ضمانت می شود اما درهنجارهای اجتماعی کنترل کننده های بیرونی تعیین خط مشی می کنند. بعضی کنترل کننده ها مثل وجدان، فطرت واخلاقیات، درونی هستند و برخی نظیر پلیس، ضابطین قضایی، دستگاه قضایی، نمره ی ارزشیابی و نمره ی انضباط، کنترل کننده های بیرونی هستند. این یک اصل مسلم است که درهرخانه، اداره و یا جامعه ای که کنترل کننده های درونی ضعیف باشد به کنترل کننده های بیرونی نیاز است. یکی از نکات قابل توجه در دین اسلام این است که برکنترل کننده های درونی تأکید می شود.مسأله ای که دراینجا مطرح است، این که از چه زاویه ای به حجاب نگاه شود؛ حجاب به عنوان یک باور دینی یا به عنوان الزام قانونی؟

 

 

 

 قدر مسلم نگاه به بدحجابی در جامعه ناشی از نگاه به حجاب به عنوان یک الزام اجتماعی و قانونی است، در صورتی که این نگاه در کوتاه مدت جوابگو است، باید از این فرصت در جهت زمینه سازی و برنامه ریزی استفاده نمود تا در میان مدت و دراز مدت به باورهای دینی و اعتقادی دست یابیم. الزام اجتماعی هر چند بستر اولیه را فراهم می کند ولی در دراز مدت جوابگو نیست. اگر فقط به الزام اجتماعی بسنده شود، پس از مدتی منجر به مقاومت می شود. بنابراین الزام اجتماعی یک برنامه ی مقطعی در جهت ایجاد فرصت لازم برای کارهای فرهنگی و دینی است تا در دراز مدت جامعه به باور دینی و اعتقادی نسبت به حجاب دست یابد، به عبارت دیگر در کنار کنترل کننده های بیرونی می بایست به شکل حساب شده، دقیق، جذاب و عملی کنترل کننده های درونی را تقویت کرد.(فرهمندپور،385 :11-8).