هدف از این تحقیق بررسی نظریه ارتباطی و کاربرد آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

كاربرد نظریه های ارتباطی

نظریه  شكاف آگاهی 

شكاف آگاهی و فن آوری جدید

جامعه اطلاعاتی

تاریخچه جامعه اطلاعاتی

اطلاعات

نقش اطلاعات

جامعه شبكه ای

شش ویژگی جامعه شبکه ای از نظر کاستلز

نظریه اشاعه نوآوری ها

فرآیند تصمیم نوآوری

عوامل تغییر

نظر کارشناسان

فهرست منابع

 

 

بر اساس نظریه شکاف آگاهی   "اطلاعات" یك منبع است که ارزش دارد و به افراد امكان كارهایی را می دهد كه در صورت نبودن آن نمی توانستند انجام دهند. یك ضرب المثل قدیمی می گوید: "دانش قدرت است" . این به این معنی است كه آگاهی توانایی انجام كار در بهره گیری از فرصت هایی را فراهم می آورد. با وجود این آشكار است كه آگاهی مثل دیگر انواع ثروت به گونه ای برابر توزیع نشده است. افرادی كه با فقر مالی دست و پنجه نرم می كنند، اغلب از نظر اطلاعاتی هم فقیر هستند. از نظراطلاعات دارا و ندار وجود دارد. همان طور كه از نظر ثروت مادی فقیر و غنی وجود دارد. اطلاعات در جامعه امروزی مهم است زیرا دموكراسی به شهروندان آگاه متكی است . ما در عصری زندگی می كنیم كه فن آوری دائمأ در حال رشد و ارتقا است . رفع بسیاری از مشكلات زندگی امروز بشر مثل آلودگی هوا و محیط زیست ، قدرت هسته ای، خطر افزودنی های غذایی مختلف و خطر هسته ای و .... مستلزم اطلاعات و مردمی مطلع است. یكی از نویدهای بزرگ ارتباط جمعی این است كه ممكن است بتوان با فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مردم، به كاهش بسیاری از مشكلات گفته شده در بالا كمك كند.

 

 

 

 با وجود این تلاش برای بهتر كردن زندگی مردم یا بهبود كاركرد دموكراسی با افزایش میزان اطلاعات از رسانه های جمعی، ممكن است همیشه به طریقی كه برنامه ریزان امید آن را دارند، مؤثر نباشد . یك گمان غیر منتظره و مطلوب این است كه ارتباط جمعی ممكن است عملأ اثرش افزایش تفاوت یا شكاف آگاهی میان افراد گروه های اجتماعی مختلف باشد. این پدیده كه فرضیه "شكاف آگاهی" خوانده می شود ، نخستین بار توسط "تیكنو دونوهوو" در سال 1970 در مقاله ای با عنوان "جریان رسانه های جمعی و رشد تفكیكی در آگاهی" مطرح شد.