هدف از این تحقیق بررسی عملکرد بازار با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
عملکرد بازار 
2-2- مفهوم بازار55
2-3-سير تحول عملكرد بازار56
2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار57
2-5- مدیریت ارتباط با مشتری57
2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري58
2-7-دستیابی به سهم بازار60
2-8-اهمیت کیفیت خدمات62
2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال64
2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری66
2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار67
2-12-ایجاد ارزش برای مشتری68
2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری68
2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی71
2-15-شناسائی توقعات مشتری73
2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری73
2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی74
2-18-مدیریت انتظارات مشتری75
2-19- رضایت سنجی مشتری75
2-20-معيارهاي عملكرد شركت79
2-21- معیارهای مالی سنتی80
2-21-1- بازده سرمایه گذاری80
2-21-2- سود باقیمانده80
2-21-3- بازده فروش80
2-21-4- سود هر سهم81
2-21-5- قیمت به سود هر سهم81
2-22- معیارهای مالی نوین81
2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)81
بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده83
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده84
2-3-1-تحقیات داخلی84
2-3-2-تحقیقات خارجی85

 

 

عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات با کیفیت می باشد(سایمونز، ر.، ،1385،ص23). این متغیر در این تحقیق بر اساس سازه های میزان حفظ و جذب مشتری و نیز کیفیت محصول اندازه گیری می شود.

 

 

بازارگرایی ـ برمبنای دیدگاه نارورو اسلاتر (1990) بازارگرایی عبارتست از: فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارا و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش های افزونتر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است (1990 Narver, John c,slater StanleyF). به بیان دیگر، بازار گرایی عبارت از ایجاد آگاهی درباره¬ی بازار جهت پیش بینی نیازهای جاری و آتی مشتریان، با هدف انتشار این بینش در تمام واحدهای سازمانی و پاسخگویی گسترده به آن می باشد.

 

 

این مفهوم بیشتر بر کسب اطلاعات، انتشار و کاربرد آن و نیز رابطه اش با خدمت رسانی موثر در مورد نیازها و خواسته های مصرف کنندگان تمرکز دارد (2008Taylor Charles R,)  بازار گرایی مشتمل بر سه مولفه مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای است (1990Narver John c,) 


 

 

نوآوری ـ نوآوری به معنای ارایه تولیدات و خدمات نو حاصل از کاربرد خلاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد(,p.252010Rhee Jaehoon,). این متغیر بر اساس مولفه های نوآوری تولید و نوآوری فرایند اندازه گیری می شود (,p.192008Jimenez-Jimenez Daniel,). گرایش به یادگیری ـ گرایش به یادگیری به فرایند توسعه¬ی علوم جدید و بینش های ناشی شده از تجربیات مشترک مردم با سازمان و اثر رفتارهای بالقوه اشاره دارد(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.19 ). 


گرایش به یادگیری به طور وسیع به عنوان توسعه¬ی دانش یا بینش های جدیدی که اثر بالقوه ای روی رفتارها از طریق ارزش ها و عقاید دارد، تعریف می شود. همچنین گرایش به یادگیری با توسعه¬ی دانش جدید در سازمان مرتبط می باشد(Rhee Jaehoon,2010,p.25) این متغیر بر اساس سازه های توان کسب و توزیع اطلاعات مربوط به مشتریان اندازه گیری می شود(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.20)