هدف از این تحقیق بررسی سهام عادی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
سهام عادی
2-3- سهام عادی25
2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادي25
2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی25
2-3-1-1-1- حق مالكيت25
2-3-1-1-2- سررسيد سهام عادي26
2-3-1-1-3- حق رأي26
2-3-1-1-4- ارزش دفتري27
2-3-1-1-5- حق تقدم خريد سهام 27
2-3-1-1-6- تعيين ارزش سهام عادي28
2-3-2- نحوه تصميم گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار 29
2-3-2-1- انتخاب سهام29
2-3-2-1-1-  انواع تجزيه و تحليل بنيادي30
2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی35
2-3-2-2-1-  براساس سود35
2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی36
2-5- پیشینه تحقیق66
2-5-1- پژوهش¬های انجام شده در ایران66
2-5-2- پژوهش¬های انجام شده در جهان72
2-6- مدل مفهومی تحقیق75
2-7- جمع¬بندی76

 

 


الف) سهم
سرمایه هر شرکت سهامی، به قسمت¬هایی مساوی می¬شود که به هر یک از این قسمت¬ها، یک سهم گفته می¬شود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران 1000 ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می¬شود(يورسيو و همكاران، 2010). 

 

 

ب) سهام عادی
1- سهام عادی، سهامی است که شرکت¬ها عرضه می¬کنند و سهامداران به نسبت سهام خود، مالک شرکت می¬شوند. دارنده سهام عادی هر زمان که بخواهد می¬تواند سهام خود را بفروشد(وانگ و جين ، 2011).


 

 

2- كسي كه سهام عادي شركتي را مي‌خرد حق مالكيت در آن شركت را به دست مي‌آورد. او در درآمدها و سود شركت سهيم مي‌شود. اگر ميزان درآمد و سود شركت به مبلغ حائز اهميتي نرسد و اگر زيان دهي شركت ادامه يابد، دارنده سهام عادي زيان خواهد كرد. اين مطلب اهميت زيادي دارد و بايد آن را درك كرد. در مورد درآمد و سوددهي سهام عادي هيچ‌گونه تضميني داده نميشود و صاحب اين سهام ممكن است سود بالايي ببرد يا زيان سنگيني بكند (هاشمی و همکاران، 1390).


 

سررسيد سهام عادي
سررسيد سهام عادي محدود به عمر شركت است. ولي چون شركتها براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شوند مي‌توان گفت كه سهام عادي سررسيد ندارند.از ديدگاه سرمايه‌گذاري، مردم مي‌توانند در هر زمان، سهام عادي را خريد و فروش كنند. كسي كه اين اوراق را مي‌خرد، ميزان بازده و سود دوره سرمايه‌گذاري را در نظر دارد.

 

 

 

سرمايه‌گذاران به سودهاي آينده و افزايش قيمت سهام عادي توجه زيادي مي‌كنند. ميزان بازده را بايد با توجه به يك زمان مشخص در آينده حساب كرد. اگر كسي در اين انديشه باشد كه سهام را براي هميشه نگه دارد، در آن صورت بايد سودهاي آينده سهام را با قيمت كنوني آن مقايسه كند. ولي گاهي قيمت بازار سهام بيشتر از ارزش ذاتي آن مي‌شود. در اين صورت بهتر است اين سهام را بفروشيم. بنابراين، برآورد يا تعيين ارزش سهام فرآيند دائمي و هميشگي است (کردستانی و مجدی، 1386).