هدف از این تحقیق بررسی انواع بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی عملیاتی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
انواع بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی عملیاتی
2-4) انواع بودجه ريزي:
4-2-1) بودجه ريزي افزايشي
2-4-1-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي افزايشي
2-4-2) بودجه ريزي برنامه اي
2-4-2-1) مفهوم و هدف
2-4-2-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي برنامه اي
2-4-3) بودجه ريزي بر مبناي صفر
2-4-3-1)  مفهوم و هدف
2-4-3-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي بر مبناي صفر
2-4-4) بودجه ريزي عملياتي
2-4-4-1) مفهوم و هدف
2-4-4-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي
2-5) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي
2-5-1) مفاهيم و اهداف
2-5-2) ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي

 


بودجه خطي که به بودجه ريزي افزايشي يا کد موضوعي نيز معروف است، بايد حاوي مطالب و دستورالعمل هايي براي همه جنبه هاي مصرف مستقيم با يكديگر وتأمين سايرفاكتورها باشد. بودجه بندي خطي ساده ترين روش براي جمع آوري داده ها است كه بطور كامل برمبناي مصارف سال هاي قبلمي باشد.( داودي راد، خوشبخت، 1387: 4)

 


اين روش اين امکان را فراهم مي کند تا بتوان تنها با افزايشي ناچيزي نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته است بودجه سال آينده خود را آماده کرد و نيازي به اهداف برنامه اي روشن يا تعيين شاخصي براي سنجش اثر بخشي و کارايي به منظور اجراء موفقيت آميز بودجه ريزي نيست.

 

 

تنها از بودجه پايه موجود آغاز مي کنيم و هر سال بر مبناي سهم عادلانه به کاهش يا افزايش ناچيزي مي پردازيم. نيازي به آگاهي از ارتباط برنامه اي هر رديف بودجه اي و نقش هر يک از اين اقلام در نيل به اهداف کلي برنامه و رسالت سازمان نيست.


 
در اين روش براي هر يک از گروه هاي اصلي هزينه ها از قبيل هزينه هاي پرسنلي مواد و هزينه هاي سرمايه اي رديفي در نظر گرفته مي شود و هر يک از اين گروه ها به رديف هاي فرعي ديگري تقسيم مي شوند. سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مي توانند تصميم بگيرند که هر کسي و در هر سطحي از سازمان از چه اختياراتي براي انتقال اعتبار از يک رديف فرعي به رديف فرعي ديگر برخوردار است، اين کنترل را مي توان به گونه اي گسترش يا کاهش داد که پاسخگويي کلان مالي که سازمان در پي آن است نيز تحقق يابد. 

 

 

 

بودجه ريزي افزايشي يا خطي نخستين بار در اوايل سده بيستم به عنوان بخشي از اصلاحات بودجه اي براي کاهش فساد سياسي معرفي گرديد. در اين روش با ايجاد رديف هاي بودجه اي تفصيلي براي گروه هاي ويزه يا حتي اقلام سرانه هزينه ها، راحت تر مي توان منابع مالي را از زمان تخصيص توسط مجلس هزينه کرد.