هدف از این تحقیق بررسی حریم خصوصی و امنیت با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حریم خصوصی و امنیت  

رابطه حریم خصوصی و امنیت داده   

رابطه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات   

رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه   

عوامل موثر بر حریم خصوصی     

ديدگاه ها نظري در مورد امنيت اجتماعي    

گفتمان امنيت سلبي 

گفتمان امنيت ايجابي   

دولت و امنیت   

تئوری " فضای قابل دفاع

مروری بر تحقیقات پیشین    

منابع

 

 

 

اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی و همچنین اصطلاحات معادل آن نظیر حمایت از داده  در لسان اهل فن و کسانی که با مسائل فضا ی مجازی سروکار دارند .قرابت بسیاری با واژه امنیت دارد.حتی برخی بجای اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی از اصطلاح امنیت داده یا امنیت اطلاعات استفاده کرده اند.این قرابت و همچنین اختلاف در تعبیر این پرسش را به ذهن متبادر می نماید که آیا حریم خصوصی و امنیت ماهیتی یگانه دارند یا اینکه دو مفهوم کاملا مستقل از یکدیگر بوده و یا حتی نسبت بینابینی دیگری بین ایندو برقرار است ؟برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است ابتدا نسبت میان حریم خصوصی و امنیت داده و سپس نسبت میان حریم خصوصی و امنیت اطلاعات و نهایتا رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

دلیل چنین تفکیکی آنست که هرگونه فعالیت و خلاقیت شهروندان معلول ایمن بودن از هرگونه تعدی و تجاوز دیگران است و امنیت ،از حیات و فعالیت انسانها غیر قابل انفکاک است.مقوله امنیت به همان میزان که در جامعه واقعی مورد نیاز است در فضای مجازی نیز تضمین کننده منافع و مطلوبهای کاربران است.از آنجا که دو رکن اساسی تشکیل دهنده فضای مجازی ،شبکه (به عنوان کالبد و جسم این موجود) و داده ها به عنوان روح و حیات جاری این کالبد)می باشند.لذا هر گونه تعدی و تجاوزگری در فضای مجازی پیش از هر چیز نیازمند نقض امنیت یکی از این دو یا هر دو آنهاست. هرچند آنچه در فضای مجازی جریان دارد داده است و اطلاعات در واقع معنایی است که از داده افاده می شود و هرچند اطلاعات به لاظ مفهومی از داده استقلال دارد و بدون وجود داده ،اطلاعات نیز وجود ندارد. بر این اساس می توان مقوله امنیت در فضای مجازی  را در سه حوزه امنیت داده ،امنیت اطلاعات ، امنیت شبکه مورد بررسی قرار داد و نتایج حاصل را با مفهوم حریم خصوصی مورد مقایسه قرار داد.