هدف از این تحقیق بررسی سواد سلامت و عناصر آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

5-2 چارچوب مفهومی سواد سلامت

1-5-2 تعریف سواد سلامت

2-5-2 عناصر سواد سلامتی

3-5-2 سواد سلامت  از نظر نات بیم

6-2 ارتباطات سلامت

1 -6-2اینترنت و ارتباطات سلامت

2-6-2 اینترنت و اطلاعات سلامت

3-6-2 اینترنت و جستجوی اطلاعات سلامت

منابع

 

 

 

به دلیل تغییرات الگویی در اصل  بیماری ها یعنی تبدیل شدن بیماری های عفونی به بیماری های مزمن و مسن تر شدن جمعیت، اطلاعات سلامت در راستای فعالیت به شیوه ای سالم، بیش از پیش برای شهروندان مهم شده است. اصطلاحاتی مانند توانمند سازی و تصمیم گیری آگاهانه و مشترك، شرایطی را توصیف می نمایند كه شهروندان بر اساس آن تشویق می شوند تا مشاركتی فعالانه و نقشی مسئولانه در رابطه با سلامت خود داشته باشند.

 

 

 

سواد سلامت كه در ابتدا در زمینه‌ی مراقبت دارویی به كار رفت تا به بیماران كمك كند كه اطلاعات مربوط به مراقبت سلامت را دریابند، اخیرا به موضوعی در زمینه‌ی ارتقای سلامت تبدیل شده است. سواد سلامت بر مبنای دسترسی بهتر به اطلاعات و دانش، رضایت آگاهانه و گفتگو درباره‌ی مهارت ها و تاثیراتی كه بر بهره گیری از مراقبت های سلامتی و مشاركت فعال در فعالیت های ارتقای سلامت دارند، استوار است(Kickbush2001).سواد سلامت به طور واضح به سطوح سواد پایه وابسته است(Nutbeam 2000). اگرچه تحصیلات و سواد عمومی، تعیین كنندگان مهم سلامت هستند و سواد ناكافی یك عامل خطر برای سواد سطح پایین سلامت محسوب می شود، اما افراد با سواد نتیجتا افراد دارای سواد سلامت نیستند(Kickbush2001).

 

 

 

 امکان بالقوه‌ی سواد سلامت به رویکرد کل نگرانه‌ی آن مربوط می‌شود، که نه تنها مهارت های فردی و محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد بلکه به منظور توسعه‌ی مهارت های شناختاری و اجتماعی ضروری جهت تاثیر گذاری بر تعیین کنندگان سلامت، به اطلاعات حساب شده ای نیاز دارد. علاوه بر تدابیر کلی در راستای ارتقاء سواد سلامت، مشارکت قوی تر بین بخش آموزش و سلامت نیز ضرورت خواهد داشت به طوری که افراد قادر خواهند بود انتخاب های سالمی داشته باشند.