هدف از این تحقیق بررسی نظریه های فلسفی درباره نظام های اخلاقی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2- نظریه­های فلسفی

2-2-1- گونه­شناسی نظام‌های اخلاقی

2-2-1-1- پیامدگرایی

2-2-1-2- وظیفه­گرایی

2-2-1-3- فضیلت­گرایی

2-2- 2-گونه­شناسی برگزیده

منابع

 

 

 

   فرااخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی سه گونه از مطالعات اخلاقی­ در حیطۀ فلسفۀ اخلاق­اند. از آنجا که هدف ما از مرور نظریات فلسفی، دست­یابی به یک گونه­شناسی از نظام‌های اخلاقی است مرور فلسفی ما به اخلاق هنجاری محدود می­شود. اخلاق هنجاری بخشی از فلسفۀ اخلاق است که دربارۀ کنش­های اخلاقی سخن می­گوید و در پی تبیین نظامی از قواعد و اصول حاکم بر رفتار اخلاقی است. اخلاق هنجاری دو سطح دارد. فیلسوفان اخلاق در سطح اول از معیارهای کلی اخلاقی سخن می­گویند، یعنی به این پرسش که معیار خوب بودن یک منش یا کنش انسانی چیست؟ پاسخ می­دهند.

  

 

 

  در سطح دوم از خوبی و بدی یا اخلاقی و غیراخلاقی بودن کنش­های خاص بحث می­کنند، یعنی به این پرسش که کدام منش یا کنش آدمی خوب است؟ پاسخ می­دهند. بدین­ترتیب در سطح اول به «معیارهای اخلاقی» و در سطح دوم به «اصول اخلاقی» دست می­یابند. به عبارت دیگر، در سطح اول، از معیار کلی خوبی و بدی کنش­ها بحث می­کنند و در سطح دوم، مصادیق آن معیار کلی را تعیین می­­کنند. می­توان گفت در یک سطح «ارزش غایی» و بر اساس آن در سطح دیگری، «ارزش‌های وسیله­ای» را معین می­کنند. در اخلاق هنجاری، نظریه­ها، دیدگاه ها و نظام‌های اخلاقی متفاوت و متعددی وجود دارد به گونه­ای که گونه­شناسی آنها موضوع پژوهش­های فلسفی بسیاری بوده­ است. یک گونه­شناسی خوب، گونه­شناسی است که از طریق قیاس و استقرا هر دو به دست آید؛ یعنی منطقی و مانع است تا هر نظام اخلاقی تنها در یک گونه قرارگیرد و جامع است تا هیچ نظام اخلاقی از نظر نیفتد.