هدف از این تحقیق بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 


 


فهرست مطالب
عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت
4-2 بخش دوم: عدم تقارن اطلاعاتی34
1-4-2 شكل گيری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی34
2-4-2 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمایه35
1-2-4-2 مبانی نظری تفاوت قيمت پيشنهادی خريد و فروش اوراق بهادار36
2-2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام38
3-2-4-2 نظريه بازار كارای سرمايه41
5-2 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام44
6-2 بخش سوم: اندازه شركت47
7-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق48
1-7-2 پیشینه خارجی48
2-7-2 پیشینه داخلی51

 

 


در دهه (1970) ميلادی سه دانشمند به نام های مايكل اسپنس، جرج اكرلوف و جوزف استيليتز  (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال (2001) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه ای را پايه گذاری كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنيا همواره سوال هايی به شرح ذيل مطرح بود:چرا كسانی كه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح می دهند به واسطه مراجعه كنند تا به فروشنده؟ چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام، بين سهامداران خود سود تقسيم می كنند؟
چرا نرخ بهره در كشورهای جهان سوم اغلب بيش از حد بالاست؟

 

 

مساله اطلاعات نامتقارن در جايی اتفاق می افتد كه يک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رويدادهای اقتصادی داشته باشد و فرد يا افراد ديگر فاقد آن باشند. تا كنون ما تصور می کردیم كه كيفيت كالاهای مورد معامله هميشه برای همه طرف های مشاركت كننده در يک معامله مشخص است. مثال های بی شماری وجود دارد كه اين فرض و تصور درست نيست. معمولاً يک طرف معامله نسبت به طرف ديگر اطلاعات بيشتری در اختيار دارد.

 

 

با توجه به اينكه ميزان اطلاعاتی كه در اختيار يک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه يا ساير مراجع قابل تشخيص نيست بنابراين نمی توان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظيم نمود . برندگان جايزه نوبل، پاسخ مشتركی برای سوالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضيه واقع بينانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظريه خود پرداختند و برای سوالات فوق پاسخ هايی به شرح ذيل ارائه نمودند:فروشندگان اطلاعات بيشتری نسبت به خريداران درباره كيفيت اتومبيل دارند.

 

 


مديران شركت، بيش از سهامداران از وضعيت سودآوری موسسه مطلع می باشند.وام گيرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانايی شان جهت باز پرداخت اقساط در آينده اطلاع دارند.
به طور مشخص، اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می آيد.

 

 


اسپنس خاطر نشان كرد كه در شرايط خاص، واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. به اين ترتيب مدير شركت با صرف مخارج اضافی برای ماليات سود سهام، خبر از بالا بردن سود می دهد.