هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
خصوصی سازی
فصل دوم: مرور ادبيات و پيشينة تحقيق
2--مقدمه10
2-1-خصوصي‌سازي، تعاريف و مفاهيم10
2-1-1دلايل خصوصي‌سازي11
2-1-2-اهداف خصوصي‌سازي12
2-1-3-روش‌هاي خصوصي‌سازي13
2-1-3-1- خصوصي‌سازي همراه با واگذاري مالكيت13
2-1-3-2- خصوصي‌سازي بدون واگذاري مالكيت20
2-1-4-عوامل موثر بر انتخاب روش خصوصي‌سازي21
2-1-5-مروري بر تجربه خصوصي‌سازي در برخي كشور‌ها21
2-1-6- خصوصي‌سازي در ايران23
2-1-7- بررسي عملكرد خصوصي‌سازي در كشور از طريق بورس24
2-1-7-1عملكرد خصوصي‌سازي طي برنامه اول توسعه24
2-1-7-2-عملكرد خصوصي‌سازي طي برنامه دوم توسعه27
2-1-7-3-عملكرد خصوصي‌سازي طي برنامه سوم توسعه30
2-1-7-4-عملكرد خصوصي‌سازي طي برنامه چهارم توسعه35
2-3-1-پیشینه تحقیقات داخلی66
2-3-2-پیشینه تحقیقات خارجی73

 

 

 

امروزه تجارب کشورهای مختلف و تحقیقات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که مدیریت‌های دولتی و برنامه‌ریزی شده از کارایی پایینی برخوردار است(طالب نیا، محمدزاده،84). در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای دولت ها یک برنامه و هدف مهم شده است. دولت ها در سراسر جهان خصوصی‌سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده‌اند.

 

 

سازمان ملل مدعی است که بازدهی اقتصادی شرکت های دولتی مطلوب نیست.(نیکو اقبال ،1371)کنترل شرکت‌های دولتی انعطاف ناپذیر و وقت گیر است و مدیران شرکت‌های دولتی غالباً در محیط‌های بدون ریسک کار می کنند، انگیزه‌ای برای ایجاد تعادل در نیروی کار و تولید و بهره‌وری ندارند. برای رفع مشکلات فوق و افزایش بازدهی اقتصادی، خصوصی‌سازی را پیشنهاد می‌نمایند(مرادیان،80).

 

 

تاکیدهای مکرر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و تلاش وسیع کشورها در این زمینه همگی بیانگر اهمیت و نقش خصوصی‌سازی در حل مشکلات اقتصادی یک کشور و تغییر جهت اقتصاد دنیا از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد.اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی در سالهای اخیر بطور فزاینده ای گسترش یافته است.

 

 


حداقل در بیش از 83 کشور جهان خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل نمودن عملیات موسسات دولتی استفاده شده و یا در حال استفاده می‌باشد. بطور قطع و یقین می‌توان بیان کرد که امروزه در مورد خصوصی سازی تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که می‌توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی‌سازی در سایر کشورها استفاده کرد.از خصوصی‌سازی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر به برخی ازآن ها اشاره می‌کنیم.