هدف از این تحقیق بررسی تخلفات و جرائم مالیاتی با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
تخلفات و جرائم مالیاتی
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1-17- تخلفات و جرائم مالیاتی43
2-1-18- مشمولين ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده45
2-1-19- فرار مالیاتی50
2-1-20- استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات51
2-1-21- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی52
2-1-22- تاریخچه فرار مالیاتی53
2-1-23- فرهنگ سازی مالیاتی65
2-1-24- عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی66
2-1-25- نقش ماليات بر ارزش افزوده در اثربخشي نظام مالياتي68
2-1-26- نیازمندیهای یک ساختار خوب مالیاتی69
2-1-27- صندوق فروش و مزاياي استفاده از آن در اقتصاد کشور70
2-1-28- نقش شماره اقتصادي در تعيين مالیات71
2-2- مبانی تجربی تحقیق75
2-2-1-پیشینه تحقیقات  داخلی75
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی79
2-3- چارچوب نظری86
2-4- مدل مفهومی تحقیق89
2-5- فرضیات تحقیق90
2-5-1- فرضیه اصلی90
2-5-2- فرضیه های فرعی90
خلاصه فصل دوم 91  

 

 

 

با توجه به وظایف و تکالیف قانونی فعالان اقتصادی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عهده دار بودن وصول مالیات توسط آنان از طریق ثبت نام در این نظام مالیاتی و همچنین وجود رویه خود اظهاری توسط مودیان از طریق تسویه حساب های فصلی،بیانگر اصل صحت اظهارات مودیان در ساختار مالیاتی کشور می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد(پناهی، 24:1389). در این راستا در مواد 22 و 23قانون قانونگذار برای برخورد با مودیانی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی می نمایند جرایمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده:1-عدم ثبت نام مودیان درمهلت مقررمعادل(75%)مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.  
 

 

 


2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق 3عدم درج قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق 4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل (25%)مالیات متعلق 5-عدم تسلیم اظهارنامه ازتاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب موردمعادل (50%)مالیات متعلق 6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل (25%)مالیات متعلق(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 22).

 

 


7-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان (2%)در ماه،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 23).لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند 2و 3 و 4 مربوط به صورتحساب می باشد فقط یک مورد در مدل مفهومی و تنظیم پرسشنامه استفاده می شود.