در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی -هوازدگی ، انواع و علت های آن در 45 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است:

1-  مطالبی موجود در این مجموعه عبارت است از :

2-  هوازدگی چیست ؟

3-  هوازدگی مکانیکی

نتیجه تصویری برای عکس هوازدگی مکانیکی

4-  عوامل موثر بر هوازدگی مکانیکی

5-  هوازدگی شیمیایی

6-  انواع تخریب شیمیایی

نتیجه تصویری برای عکس هوازدگی شیمیایی

 

7-  هوازدگی کروی

8-  فرسایش خاک

9-  انواع هوازدگی

نتیجه تصویری برای هوازدگی کروی