هدف از این تحقیق بررسی بهره وری منابع انسانی  با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
بهره وری منابع انسانی
مقدمه
مفهوم و تعریف بهره وری
اهميت بهره وري
بهره وري منابع انساني
مدل آچیو
مراحل تدوین مدل اچیو
پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
پیشینه داخلی
جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

 

نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به عصر جدید، عصر فراصنعتی و عصر اطلاعات و عصر فراملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقای بهره وری است. تحقیقات و بررسی های علمی، گویای آن است که طی15 سال اخیر بر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است.

 

 

 

این افزایش معجزه آسا در نسبت ستاده به داده عموماً نتیجه بهبود در سیستم های مدیریتی سازمان ها و سیاست های علمی - تحقیقاتی و به کارگیری روش های صحیح در سازمان های کشورها ی پیشرفته بوده است . بدون تردید رشد و توسعه اقتصادی جوامع ، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تو لید کالاها و خدمات می باشد . اساساً حفظ و افز ایش بهره وری سازمانی و منابع انسانی آن ، رمز رقابت گری و ایجاد مزیت است . رابطه پویای بین بهره وری و رقابت پذیری  در کلیه بخش های اقتصادی کاملاً مشهود است.

 

 


 به زعم "پیتر دراکر"   مشکلات کشورهای درحال رشد، نه مشکلات پس ماندگی، بلکه مشکلات عدم مدیریت است . عملاً بهره وری، جدی ترین چالشی است که در برابر مدیریت قرار دارد . مطالعه و بررسی پیشینه سازمان های پیشرو حکایت از توانمند ی های منابع انسانی( اعم از کارکنان و مدیریت) آنها و توان آن ها در بهبود مستمر مجموعه دستاوردهای حاصله آن ها دارد.

 

 


اساساً عوامل متعددی در بهره وری سازمان و بهره وری منابع انسانی مؤثرند . سازما نی که بتواند کلیدی ترین عامل را شناسایی و با کنترل و اتخاذ برنامه های مناسب از آن در ارتقا و بهبود برنامه های خویش بهره گیری نماید، طبعاً سازمانی موفق وکارآمد و پیشتاز خواهد بود .