هدف از این تحقیق بررسی جامعه شناسی سینما و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

ساخت­گرایی تکوینی

نظریه صنعت فرهنگی

نظریه مولف

چهارچوب نظری

نظریه جامعه شناختی جورج هواکو

منابع

 

 

 

لوسین گلدمن واضع نظریه­ی ساخت­گرایی تکوینی در حوزه­ی جامعه­شناسی هنر و ادبیات است. گلدمن در کار خود از بررسی به سبک و سیاق ساختارگرایی سنتی فراتر می­رود و از جنبه­ای پویا به ساختارها می­نگرد. به باور گلدمن اصطلاح ساختار دارای جنبه­ای ایستاست و این در حالی­است که انسان­ها در کنش­های هر روزه­ی خود نه با ساختارها بلکه با ساخت­گیری ساختارهای جدید و ساخت­شکنی ساختارهای کهنه روبرو هستند. از این نقطه نظر، گلدمن در بررسی خود از آثار ادبی (به مثابه­ی آفرینش­های فرهنگی) دیدگاهی دیالکتیکی را اتخاذ می­کند.

 

 

 

اصطلاح ساخت­گرایی تکوینی نشان می­دهد که بررسی ساختارها به خودی خود ، به شیوه­ای ایستا و تغییرناپذیر، مورد نظر نیست بلکه هدف ، بررسی فرآیند دیالکتیکی تحول ساختارها و کارکرد آنها است ، و این اندیشه بی تردید ، سرچشمه­ی مارکسیستی دارد. (پاسکادی، 1376 : 56) گلدمن نیز همانند لوکاچ و گرامشی به جریان دیالکتیکی – تاریخی مارکسیسم تعلق دارد و آثار او کوششی است دقیق و منظم برای درک تاریخی علوم انسانی به طور عام و جامعه­شناسی فرهنگ به طور خاص. (لووی و نعیر ، 1376: 40)

 

 

 

 در نظر گلدمن کاربرد روش دیالکتیکی – یعنی ساخت­گرایی تکوینی – در بررسی جامعه بیش از هر چیز به معنای دریافت پدیده­های اجتماعی در تاریخ­مندی آن­ها است. (همان ، 1376: 40) گلدمن بر این اعتقاد است که  نقش فرد در آفرینش ادبی یا فلسفی به مانند هر واقعیت دیگر دیالکتیکی است و باید در همین مقام در پی درک آن برآمد . از نظر وی آفرینش­های فرهنگی نه محصولاتی فردی بلکه آفریده­هایی جمعی هستند و در این میان به نقش طبقات بیش از سایر گروههای اجتماعی اهمیت می­دهد.

 

 

 

 " در نظر گلدمن طبقه را باید بر مبنای سه عامل مستقل اما متفاوت تعریف کرد : نقش در مناسبات تولید ؛ مناسبات میان دیگر طبقات ؛ جهان­نگری ویژه ." (همان ، 1376: 40) گلدمن به مانند مارکسیست­های جبرگرا سرشت و محتوای آثار فرهنگی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمی­دهد و در تحلیل­های وی استقلال نسبی پدیده­های فرهنگی به دقت تعیین و فرض شده است.  آنچه که در تحلیل­های او اهمیت اساسی دارد «جهان­نگری» ویژه­ی طبقات است که یکی از مفاهیم اساسی اندیشه ­ی گلدمن را تشکیل می­دهد.