هدف از این تحقیق بررسی شهر دوستدار زن و پژوهش های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

شهر دوستدار زن

2-2 پیشینه پژوهش

2-2-1 تجربیات جهانی

2-2-1-1 پروژه شهر فراگیر، مونترال کانادا

2-2-1-2 پروژه شهر دوستدار زن سئول کره جنوبی

2-2-1-3 پروژه شهر امن، دهلی هندوستان

2-2-1-4 برنامه شهر دوستدار زن استانبول

2-2-1-5 پروژه شهر دوستدار زن شهر کوچی هند

2-2-1-6 شهر دوستدار زن در امریکای لاتین

2-2-1-7 پروژه ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری تورنتو

2-2-1-8 برنامه حمایت از حقوق و فعالیت های زنان در تایوان

2-2-1-9 طرح شهرهای امن انگلستان

2-2-1-10 پروژه جریان سازی جنسیتی اتریش

2-2-1-11 برنامه اجرایی برابری جنسیتی سازمان ملل متحد

2-2-1-12 پروژه زنان و شهر

2-2-1-13 تجربیات جهانی مربوط به توانمندسازی زنان

2-2-2  تجربیات ایران

2-2-2-1 خانه های سلامت در تهران

2-2-2-2 تجربیات ایران در زمینه توانمندسازی زنان

منابع

 

 

 

پروژه شهر دوستدار زن سئول که در سال 2007 آغاز شد، یک استراتژی فراگیر برای اجرای سیاست های شهری اتخاذ نمود تا برابری جنسیتی و رفاه زنان را افزایش دهد. دولت سئول دریافته بود که سیاست های موجود مربوط به زنان در حوزه آموزش، محیط زیست، سلامت، فرهنگ، حمل و نقل و مسکن مشکلات بسیاری را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در فضاهای شهری ایجاد می کرد. این دولت به فقدان برابری جنسیتی و کم توجهی به نیازهای زنان اعتراف نمود. در همین راستا شهر سئول پروژه «شهر دوستدار زن سئول» را به منظور توانمندسازی زنان و توسعه حقوق آنان و دستیابی به مشارکت کامل در جامعه و نهایتا بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد کرد(Abada,2013:47-48).

 

 

 

هدف سیاست های شهری دوستدار زن، ارتقای حقوق و منافع زنان به منظور زندگی بهتر آنان و همچنین استفاده از دیدگاه ها و تجارب زنان در فرایند برنامه ریزی بود تا سختی ها، نگرانی ها و مشکلات پیش روی زنان در زندگی روزمره شهری کاهش یابد. هدف اصلی پروژه شهر دوستدار زن سئول تشویق برابری جنسیتی در جامعه و ایجاد محیط های شهری دوستدار زن بود(Seoul woman friendly city project,2011).

 

 

 

در این راستا شهر سئول استراتژی ای را در پیش گرفت که هدفش تغییر همه سیاست های شهری به شیوه ای بود که حقوق زنان در فضای شهری شناخته و رعایت شود. سیاست های جدید همه زنان را مورد توجه قرار می داد و تفاوت ها و تنوعات میان آنان را در نظر می گرفت. علاوه بر این، این سیاست ها براساس سن، مذهب، موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محدودیت های جسمانی و روانی زنان تنظیم می شدند.